Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Inkomna remisser

Energiföretagen Sverige är ofta remissinstans i lagstiftningsarbetet i frågor som rör olika delar av energibranschen. I detta arbete är vi beroende av medlemsföretagens vilja att bidra med sin expertis och sina perspektiv. Här hittar du som är medlem i Energiföretagen samtliga remisser som inkommer till föreningen, samt information om vem du ska svara till och när. Besvarade remisser finns i Pressrummet.