Distansutbildning till elkraftsingenjör

2011 startade en unik högskoleingenjörsutbildning med inriktning på elkraft. Utbildningen är ett samarbete mellan Umeå universitet, Luleå tekniska universitet, Mittuniversitetet och 15 av Energiföretagens medlemmar.

Det är en distansutbildning och kräver därför eget driv av den som studerar, samtidigt som den innebär möjligheter för teknikintresserade personer över hela landet att studera elkraft.

Förutom att utbildningen var på distans såg jag att det fanns ett stort behov av arbetskraft. Skulle jag studera så ville jag vara säker på att få ett jobb.

Programmet bygger på ett nära samarbete med medlemsföretag som medverkar i kurser i form av gästföreläsningar, samt genom att erbjuda projektuppdrag, praktikplatser och examensarbeten. Som elkraftsingenjör kan du arbeta med att projektera och leda större projekt inom olika delar av industrin och i samhället. Du kan även arbeta som elkonstruktör där du projekterar elkraft i fastigheter, industrier, gatunät, bostadsområden eller större infrastruktursatsningar såsom kraftverks- och järnvägsbyggen. Dessutom behövs ingenjörer vid renoveringar och effektiviseringar av befintliga elkraftsanläggningar.

Dessa 15 energiföretag ger utbildningen ekonomiskt garanti:

 • E.ON Vattenkraft Sverige
 • Luleå Energi Elnät
 • Sundsvall Elnät
 • Härnösand Energi och MIljö
 • PiteEnergi
 • Jämtkraft
 • Vattenfall Eldistrubition
 • Skellefteåkraft
 • Bodens Energi Nät
 • Härjeåns Nät
 • Umeå Energi
 • Övik Energi
 • Statkraft Sverige
 • Åsele Kraft
 • Fortum Power Heat
 

Läs mer om distansutbildningen i elkraft hos