Validering av kompetens

Om du är i färd med att rekrytera kompetens inom eldistribution kan det vara värdefullt att ta hjälp av den valideringsdokumentation som finns, den finns tillgänglig på svenska och engelska och arabiska.

Ta hjälp av vår checklista och när du ska ta in en praktikant.