Säkerhetsskydd

Publicerat av: Emma Johansson ·

Säkerhetsskydd handlar om att vidta förebyggande åtgärder mot spioneri, sabotage och terrorism samt andra brott som kan hota Sveriges säkerhet, samt att skydda säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.  Hoten sker i form av terrorism, organiserad brottslighet, cyberbrott, statliga och militära organisationer som är riktade mot civila sektorn och samhällsviktiga funktioner som energianläggningar.

 Omvärldsförändringar och globalisering har flyttat gränserna för den nationella säkerheten vilket har lett till ett behov av att säkerhetsskyddslagstiftningen nu omfattar fler sektorer. För att stärka säkerhetsskyddet infördes den 1 april 2019 den nya säkerhetsskyddslagen (2018:585) (SSKL), samt  Säkerhetsskyddsförordning  (2018:658) (SSKF). Säkerhetsskyddslagstiftningen innehåller bland annat särskilda regler om informationssäkerhet hos den som bedriver verksamhet som angår Sveriges säkerhet. 

Säkerhetspolisens (SÄPO) publicerar handböcker i säkerhetsskydd inom områdena informationssäkerhet, personalsäkerhet och fysiskt skydd. Svenska kraftnät och Post och telestyrelsen (PTS) tar fram föreskrifter som kompletterar Säkerhetspolisens vägledningar. För elförsörjningen är det Svenska kraftnät som är tillsynsmyndighet för säkerhetsskyddet.

Vem omfattas?

Den som till någon del bedriver verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller som omfattas av ett för Sverige förpliktande internationellt åtagande om säkerhetsskydd.

För att stärka skyddet för Sveriges säkerhet ytterligare finns sedan 1 januari 2021 ändring i säkerhetsskyddslagen. Lag om ändring av säkerhetsskyddslagen (2018:585) (SFS 2020:1007) med kompletteringar av säkerhetsskyddslagen för att förhindra överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet, exempelvisförsäljning av företag som bedriver elförsörjning, som kan skada Sveriges säkerhet. Dessutom finns Förordning om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) (SFS2020:1008). Säkerhetspolisen har information om samråd vid överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet och om vilka underlag som Säkerhetspolisen kommer att efterfråga vid ett samråd.

Ytterligare information om säkerhetsskydd och blanketter 

  • Säkerhetspolisen
  • Svenska kraftnät
  • Post och telestyrelsen 
 

Kontakta mig om du vill veta mer

Emma Johansson

Emma Johansson

Ansvarig säkerhetsfrågor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 25 05
E-post: emma.johansson@energiforetagen.se