Svenska EnergiAskor nu en del av Energiföretagen Sverige

Svenska EnergiAskor ingår från och med årsskiftet i Energiföretagen Sverige. Energiföretagen Sveriges styrelse och delägarna för Svenska EnergiAskor har beslutat att verka för en utveckling av askområdet.

Branschen har många frågor att hantera som det finns stora poänger i att samverka kring, t.ex. framtida förändringar och utmaningar kring avfall, kretsloppstänkande och cirkulär ekonomi. Frågorna kräver större branschrepresentation och arbetet kan bedrivas mer kostnads- och resurseffektivt genom ett samgående

Energiföretagen Sveriges breda medlemsbas ger en större tyngd och kraft åt askfrågorna. Ett samgående innebär även stora samordningsmöjligheter, säger Monica Lövström, tidigare vd för Svenska EnergiAskor, numera ansvarig för Energiaskor inom Energiföretagen Sverige.
Nya kontaktuppgifter; telefonnummer och adress:

Energiaskor
Energiföretagen Sverige
101 53 Stockholm
Telefonnr:
08-677 26 44
0701-64 44 36
E-post:
monica.lovstrom@energiforetagen.se

 

Välkommen till Askdagen 5 april!

Varje år produceras ca 1,7 miljoner ton energiaskor, ett restavfall från kraft- och fjärrvärmeproduktion.

Askdagen, som arrangerades första gången 2013, i regi av Svenska EnergiAskor, är en heldag om miljöriktig hantering av askor, framtidsmöjligheter och ekonomi kring återvinning, utvinning och askanvändning, det senaste inom regelverk, utveckling och forskning kopplat till askor. Kan askorna renas och är det ekonomiskt försvarbart? Målgrupp för dagen är askproducenter, dvs  kraftvärme- och fjärrvärmebolag, myndigheter på lokal-, och regionalnivå både inom samhällsplanering och tillståndsprövning och på central nivå. Dessutom möjliga askanvändare såsom entreprenörer och konsulter.

Tid                 Onsdag 5 april 09.30 – 19.00

Plats             Stockholm, 7A Odenplan

 

Anmäl dig här