Digitalisering och generationsskifte – två utmaningar för EBR de närmaste åren

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Ett stort antal andra frågor avhandlades under EBR-kommitténs höstmöte som ägde rum i Stockholm den 3-4 oktober. Nära 30-talet personer närvarade under ledning av ordförande Bosse Andréasson från Sundsvalls Elnät. Viktiga punkter handlade om digitaliseringen av EBR och vikten av att följa riktlinjerna för arbetsmiljö och säkerhet.

Elnätet måste klara flera nya utmaningar

Vikten av ett stabilt och leveranssäkert elnät kan inte nog understrykas. Kunder som inte får sin el levererad dygnet runt, året runt, blir missnöjda och elnätsbranschens förtroende kan rasa snabbt om strömavbrotten blir för många. Ett fungerande elnät är helt enkelt nödvändigt för ett modernt samhälle. Utöver detta så möter elnätet nya utmaningar i form av mer lokal produktion som solceller på hustak, ett ökande antal elbilar som ska laddas, men också planer på en ökad elanvändning inom stål- och cementindustrin och fler datorhallar.

EBR-arbetet ska hantera just allt detta; det vill säga att säkerställa ett ”hållbart och kostnadseffektivt sätt att äga, bygga och driva elanläggningar inom elnätsbranschen”, så som det är formulerat i ett av de styrande dokumenten. Men för att det ska fungera så måste EBR-arbetet moderniseras och inte minst digitaliseras. Yngre generationer och ett modernt samhälle väntar sig att EBR:s olika produkter finns tillgängliga elektroniskt på ett flexibelt sätt.

- Att vi tar de första stegen mot en digitalisering av EBR är oerhört viktigt inte bara för användarbarheten utan också för att det ska kunna användas i den dagliga verksamheten i elnätsföretagen, säger Peter Silverhjärta som arbetar med EBR:s ekonomiutskott hos Energiföretagen Sverige.

Viktigt med krav i upphandlingar på att ESA följs

EBR:s riktlinjer påverkar också andra aktörer än branschen själv, inte minst är det viktigt att underentreprenörer följer de riktlinjer som gäller för hälsa, miljö och säkerhet. Tillgänglighet i form av digitala produkter och att elnätsföretagen ställer krav i upphandlingar på att EBR:s elsäkerhetsanvisningar, ESA, följs i entreprenadarbeten är fortsatt viktigt.

Johanna Rosenlind ansvarar på för arbetet med EBR:s utskott för hälsa, miljö och säkerhet hos Energiföretagen.

- Det händer tyvärr olyckor även i vår bransch och en förutsättning för att kunna minimera risker, och helst undvika olyckor helt, är att arbeta systematiskt med elsäkerhet vilket ESA bidrar till.

Under hösten 2018 men framför allt under nästa år kommer Energiföretagen att digitalisera delar av EBR:s utbud. Exakt tidsplan utvecklas under hösten 2018.

Utöver de utskott som nämns ovan så finns även Teknikutskottet som Christer Gruber på Energiföretagens kansli ansvarar för.

Läs mer om EBR.