Bjärke Energi om EBR-nyttan: ökar förståelsen om hela energisystemet

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Bjärke Energis vd Sigvard Krantz har känt till och varit med i EBR-arbetet länge i flera roller. Han ser klart fler fördelar än nackdelar med EBR och använder hela EBR-konceptet. Att engagera sig i EBR-arbetet är utvecklande för både företag och individ och ökar förståelsen om hela energisystemet.

Bjärke Energi Ekonomisk förening har 15 anställda och representerar i elnätssammanhang en promille av Sverige. De 100 milen elnät tar upp en yta på 444 kvadratkilometer, med 5 000 kunder. Så sammanfattar vd Sigvard Krantz företagets storlek. Vi har känt Sigvard på pulsen om erfarenheter av och relation till EBR.

Vilken är din relation till EBR?

– Den är mångårig och började under min period som konsult hos Rejlers i slutet på 1970-talet då vi använde EBR. Jobbade sedan aktivt med den under min anställning på Vattenfall i olika arbetsgrupper. Har också suttit i EBR:s styrgrupp med hänvisning till min bakgrund i gamla Riksförbundet Eldistributörerna, REL, i slutet av 1990-talet. Då fanns jag på Bjärke Energi där jag började redan 1993.

Hur använder ni EBR?

– Vi använder hela konceptet från byggkonstruktion till ekonomisidan. Vi tar till oss nya anvisningar och tar oss an även små EBR-meddelanden. Även om vi anammat väldigt mycket av EBR så kanske vi inte har med det i allt arbete. Konstruktionsdelarna har också fått mindre betydelse nu när luftledningar ersatts av markförläggning. Då blir anvisningar om kabelförläggning viktigare.

Varför engagerar ni er i EBR-arbetet och varför kan det vara viktigt?

– Att delta i EBR-arbetet är utvecklande för både företag och individ. Vi är så pass små att vi inte kan vara med överallt så vi fokuserar lite grann. Då är EBR bra eftersom det ger ökad förståelse också. Att vara med här ökar insikten om hela energisystemet.

Vad finns det för fördelar med EBR-systemet?

– Utöver vad jag nämnt så är en fördel att jobben utförs rationellt med arbetsmetoder som har provats fram. De har utvecklats med input från många håll och skiljer sig därmed från mer centralstyrda system som kan förekomma i andra sammanhang.

Kan du nämna några nackdelar?

– Systemet kan upplevas som trögt när det gäller till exempel nya material och metoder. Det blir kanske trögare än det behöver vara på grund av att folk är inblandade som sysslar med det vid sidan av sina ordinarie jobb. Å andra sidan är det ibland bra att inte hoppa på för mycket nytt. Det handlar ju om stora värden och ibland äldre utrustning som behöver vårdas. Underhållet är en värdefull del av det hela och i det cirkulära tänkandet ska ju sådant premieras.

Tack så mycket för pratstunden

– Tackar själv.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Kalle Lindholm

Kalle Lindholm

Kommunikatör
Enhet: Kommunikation
Telefon: 08-677 26 55
E-post: kalle.lindholm@energiforetagen.se