EBR Beredarträff – stabil 20-åring firad i Kolmården

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

EBR Beredarträff 2019 samlade nära 120 personer den 4–5 december i Kolmården när evenemanget fyllde 20 år. Det blev en träff som lyfte vikten av säkerhet och att skapa arbetsrutiner – stabilitet. Samtidigt behövs ungdomlig ”uppnosighet”, och nya idéer kom också upp i det traditionella grupparbetet som alltid ingår i träffen.

Kolmården valdes som mötesplats mycket för att 10-årsjubileet hölls där. Den här gången hade också tre av grundarna till beredarträffen bjudits med; Sven-Olov Lång, Ulf Wagenborg och Kent Åhs som alla hunnit sluta under början av 2000-talet. De bidrog med klokskap och erfarenhet under hela konferensen.

I ett inledande pass tog Elsäkerhetsverkets elinspektör Tomas Åberg upp att alla inte är på banan när det gäller den nya elsäkerhetslagen som gällt i två år. Speciellt efterlyser han att innehavaren av elanläggningar ska ha koll på att alla som utför arbeten, inklusive entreprenörer, har rätt kunskaper enligt ett egenkontrollprogram. Han tog upp gräventreprenörer och företag inom rörtryckning/rörborrning, där olagligt elinstallationsarbete konstateras ha förekommit.

Alfrida utmanade rejält – säkerheten främst

En spännande programpunkt svarade Vattenfalls Christer Johansson och Jan-Åke Rosenquist för när de berättade om arbetet efter stormen Alfridas härjningar. Vindbyar på 38 m/s, 65 000 egna kunder initialt utan el, och en halv miljon skogskubikmeter skog nedblåst ger en bild av storleken. Det unika var inte vindstyrkan utan vindriktningen från norr, vilket inte träden i området är vana vid, de är rustade för sydvästvindar. 450 personer var igång samtidigt och Vattenfall beräknar de totala egna kostnaderna efter Alfrida till 850 miljoner kronor.

Många intressanta iakttagelser och slutsatser drogs, bland annat:

 • Helikoptrar nyttjades för att lyfta bort upp till 150 träd per dag.
 • Ha tillräckligt med folk men inte för många – undvik väntetider.
 • Nyttja dagens ljusa timmar så mycket som det går.
 • Materialflödet var en flaskhals, vissa lager är tömda nu, en ny roll i arbetet är materialansvarig.
 • ”Trossen” som serverade mat, dryck och godis är ovärderlig, glöm inte sängplatser (5 000 hotellnätter, ända ned till Stockholmstrakten).
 • Överraskande många drabbade kunder var positiva, även i sociala medier.
 • Det finns kvar arbete än idag, Vattenfall räknar med att vara helt klara nästa sommar.

Betydelsen av EBR betonades på fråga från publiken. Det är jätteviktigt att ha ett standardiserat byggande. EBR-andan underlättar också när hjälpande personal från hela landet tas in. Det kanske allra viktigaste var att tidigt bestämma riktlinjer för arbetet, där säkerheten sattes främst – säkerheten är A och O.

Innovativa grupparbeten

Som traditionen bjuder ska beredarträffen innehålla ett ambitiöst grupparbete. I kölvattnet av storstörningar som Alfrida diskuterades hur beredaren kan skapa förutsättningar för en säker arbetsmijö, beredarens roll vid storstörningar och innehavaransvaret. Flera tankar ventilerades i redovisningen:

 • Machokulturen som branschen förknippats med (har nämnts av energiminister Anders Ygeman) är fel ordval. Dessutom betyder alltfler kvinnor och den rådande generationsväxlingen att kulturen förändras.
 • Kravet på att minimera avbrottstiden kan verka stressande och styra negativt.
 • Ha bättre koll på ensamarbetare, appar att registrera sig i är en modell.
 • Stort mörkertal när det gäller tillbud, det kan vara genant att rapportera att kompisen tabbat sig. Appar även här har ökat rapporteringen.
 • Fördelar med egen personal gentemot inhyrd, man får bättre återkoppling och möjliggör ”snack vid fikabordet”.
 • Bristande språkkunskaper, till exempel hos nyanlända, är en säkerhetsrisk.
 • Risktagandet är stort vid arbeten längs vägar.
 • Egenkontrollprogrammet är arbetsledarens ansvar, inte beredarens.
 • Skapa nationella förråd på upp till tre platser i Sverige, och en rekryteringsbas inför storstörningar.

Aktivt arbete av hela branschen krävs

Så stod de där på scenen dag två, de tre herrar som varit med om att skapa EBR Beredarträffen för 20 år sedan. De var glada över att komma tillbaka och tryckte samtidigt på hur viktigt det är att komma samman för att lära av varandra och få en gemensam kunskapsbas, vilket alltså lever vidare genom beredarträffen. Utveckling är hela tiden nödvändig och därför krävs omsättning, ”nya idéer kommer från unga” konstaterade de. En snabb handuppräckning visade att de flesta närvarande i salen varit med om ungefär fem träffar.

E.ON:s Ulf Melin och Energiföretagens P-O Engman talade om EBR HMS-utskottets arbete, där mycket av grundarbetet sker för att skapa en god arbetsmiljö genom anvisningar och instruktioner. Men ingenting sker om materialet inte hanteras aktivt av alla i branschen konstaterade Ulf Melin. Själva HMS-utskottet är brett förankrat i branschen och dess medlemsföretag samt fack- och arbetsgivarföreningar.

Arbetet med att ta fram nya skrifter sköts av arbetsgrupper, både fasta och tillfälliga, som fick en genomgång. En fast sådan är ESA – Elsäkerhetsanvisningarna – där en nyhet är att engelska utgåvor är på gång för några anvisningar. En annan fast arbetsgrupp AMS (arbete med spänning) tar bland annat upp aktuella frågor inom lågspänning. Det tilltagande antalet mikroproducenter av el skapar stort behov av att följa instruktionerna noga, eftersom bakspänning kan finnas då inmatning av el kan ske från fler än ett håll. Väldigt många uppdateringar är på gång inom olika områden i övrigt.

Utskott och EBR-e i utveckling

Ytterst är det EBR-kommittén som styr EBR på högsta nivå, med utskott och arbetsgrupper under sig. Många känner inte till att arbetsgivarorganisationerna och fackföreningarna är representerade i kommittén. EBR Ekonomiutskottet beskrevs av sekreteraren Peter Silverhjärta från Energiföretagen. Han tog upp koder som håller på att ses över och exemplifierade inom områden som kabelskåpsbyte och trafikavstängning, som innebär korrigeringar i kostnadskatalogen. Medlemmarna begär regelbundet svar av Peter på tolkningar av kostnadskatalogens koder, ofta med stor ekonomisk betydelse – som han belyste genom att redovisa några av de svar som lämnats. Ytterligare frågor välkomnas av Peter.

EBR:s stora satsning på rätt och relevant kunskap fick en genomlysning av Peter Silverhjärta, en satsning som bland annat visar sig i ”Lärarlyftet” och ett digitalt intygsregister. Det digitala området är ett speciellt kapitel där EBR-e uppgraderats till version 3.0 med mycket bättre möjligheter för användarna. En trend är ju numera att det ska gå att googla sig till all kunskap. Samtidigt har utbudet på utbildningar ökat och här söker EBR nya lärare bland medlemsföretagen, varför inte pröva?

Sista passet på beredarträffen hölls av E.ON:s Peter Niklasson och Energiföretagens Christer Gruber som tog upp Beredningshandboken och EBR Teknikutskottet. I Beredningshandboken, där nya versionen blir klar nästa sommar, har till exempel tillståndsdelarna brutits loss i eget kapitel och överlämningsprocessen mellan projektör och beredare klarlagts. EBR Teknikutskottet har haft vissa personella förändringar, bland annat med ny ordförande. Åhörarna fick en rejäl genomgång av det pågående arbetet i de många aktiva arbetsgrupperna, exempelvis ska ett seminarium om kabeldiagnostik hållas hos Tekniska Verken i Linköping den 29 januari.

Tack för i år

Beredarträffen avslutades med applåder till arrangörerna som var på plats och den mycket alerte moderatorn Mats Andersson från Energiföretagen. Han fyllde ofta i med bra frågor och underhöll med egna historier och quiz kring kända citat. Underhöll gjorde också de tre skaparna av beredarträffen, som när de efter att ha äntrat scenen framförde en sång som kan avnjutas här.

Alla presentationer framgår av dokumentationen som har skickats ut till deltagarna. Nästa år inleds en ny 20-årsperiod i EBR Beredarträffens historia. Alla välkomnas då åter.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Jenny Åkerberg Tattaranno

Jenny Åkerberg Tattaranno

Projektledare
Enhet: Kompetens & utveckling
Telefon: 08-677 26 30
E-post: jenny.akerberg@energiforetagen.se