EBR Elsäkerhetsdag – ordning och reda från början till slut

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

EBR Elsäkerhetsdag den 21 februari på Arlanda blev en välbesökt tillställning med ett späckat, intressant och angeläget program. Samma program följdes till punkt och pricka med sekundnoggrannhet och arrangörerna kunde gång på gång berömma auditoriet för att vara på plats i tid efter pauserna.

OBS, se filmade intervjuer med deltagare längst ned!

Elsäkerheten stod på programmet och när moderator Johanna Rosenlind från Energiföretagen inledde sin rutinlista med praktisk information satte hon andan. Tydligt, kort, korrekt och med humor fick auditoriet veta vad som gällde denna första EBR Elsäkerhetsdag som lockade runt 120 deltagare, inklusive arrangörer och talare.

Mycket är på gång inom elsäkerheten och många spännande intressenter finns att lyssna till. Vi noterar några godbitar här och hoppas kunna öka intresset ytterligare inför nästa tillfälle då konferensen går.

Uppdaterade och nya instruktioner

Kristian Öhrn från Energiföretagen var förste talare, i en exposé över produkter med koppling till den digitala kunskapsbanken ESA Q. Att komma hem till nära och kära efter jobbet ska vara en självklarhet, och då är ESA Q ett bra stöd i vardagen som ”ska bäras i vänster benficka” som Kristian uttryckte sig.

– Riskhantering är det viktigaste momentet, hur uppmuntrar man det i företaget, frågade sig E.ON:s nestor inom säkerhetsområdet Ulf Melin i sitt föredrag. Ingenting är statiskt, publikationerna ESA grund och ESA arbete har nyligen uppdaterats med förtydliganden. Här betonade Ulf vikten av att ha bra bilder i materialet för att illustrera sammanhangen och att använda checklistor.

Säkerhetstänkande krävs av många skäl, inte bara elrelaterade. Tomas Winter från Peritum talade om arbete i utsatta situationer, som följd av en hårdnad samhällsbild i Sverige. Sådant som hot, våld och stöldrisker kan till exempel försvåra arbetet på vissa platser. Energiföretagen har tagit fram en handbok som beskriver detta och hur man kan agera före, under och efter arbeten med risker som dessa. Tomas berättade också om skyddskläder för att minska påverkan från ljusbågar, ett område som väckte stort intresse.

Flera viktiga aktörer inom elområdet

Förmiddagspasset avrundades först av Julia Fransson från AFA Försäkring som redogjorde för hur rapportering av tillbud och olycksfall kan gå till. Det görs med fördel direkt via en app. I allra sista passet före lunch fick publiken höra om Trafikverkets säkerhetsarbete av Leif Öberg. ”Vi har väldigt mycket el i våra anläggningar” sa han och exemplifierade med 1 000 mil kontaktledningar till järnvägar, 13 000 lågspänningsabonnemang, 200 000 belysningsstolpar och en elanvändning på 2,7 TWh/år.

Johan Lindbaum från Elsäkerhetsverket föreläste om rollen som tillsynsmyndighet och om den handbok som tagits fram för innehavare av elektriska anläggningar. Han följdes av Ellevios Jasmina Insanic som kunde berätta om hur företaget från grunden arbetat rent praktiskt för en säkrare arbetsplats. Inom detta arbete har över 50 aktiviteter genomförts, till exempel har fyra entreprenörer tilldelats ett säkerhetspris och en säkerhetsdag har inrättats.

C4 Energis Rickard Månsson visade några skräckartade bilder på farliga installationer i elskåp och dök sedan djupare in i säkerheten vid vägbelysning. Han gick in i historiken och benade ut möjliga orsaker till otydlighet och risker, bland annat har äganderätten av dessa elanläggningar varit i fokus. Sista inslag var ett tekniskt föredrag om elsäkerhetsrelaterade projekt där Nathanael Taylor från KTH bland annat tog upp hur nollfel skulle kunna detekteras med smarta mätare.

Modererande Johanna Rosenlind avrundade EBR Elsäkerhetsdag 2019 exakt i tid, och tackade för en dag som också innehållit nätverkande och utställare med monter.

Röster från konferensen:

För att kunna ta del av detta video-material så behöver du godkänna användande av marknadsföringskakor. Klicka nedan för att ändra inställningarna för kakhantering.
Ändra inställningar

Irene Jönsson, deltagare från C4 Elnät, om konferensen.

För att kunna ta del av detta video-material så behöver du godkänna användande av marknadsföringskakor. Klicka nedan för att ändra inställningarna för kakhantering.
Ändra inställningar

Ulf Melin från E.ON, både talare och deltagare, om uppdateringen av ESA grund och ESA arbete.

För att kunna ta del av detta video-material så behöver du godkänna användande av marknadsföringskakor. Klicka nedan för att ändra inställningarna för kakhantering.
Ändra inställningar

Torgny Ericsson, EBR-veteran, om alla år i branschen.

För att kunna ta del av detta video-material så behöver du godkänna användande av marknadsföringskakor. Klicka nedan för att ändra inställningarna för kakhantering.
Ändra inställningar


Christian Kreisel, utställare från Tranemo Advanced Workwear.

 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Helena Larsson

Helena Larsson

Projektledare
Enhet: Kompetens & utveckling
Telefon: 08-677 26 86
E-post: helena.larsson@energiforetagen.se