5,4 miljoner nya elmätare senast den 1 januari 2025

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Sveriges alla elmätare ska bytas ut för att kunna uppfylla nya krav från både EU och regering. Avläsningar ska ske tätare och nya mätare ska öppna för flexiblare användning av el hos kunderna, även nya funktioner ska ingå. Senast 1 januari 2025 ska mätarna vara på plats, ett arbete som nu drar igång på allvar.

Den 1 juli 2009 trädde nya regler i kraft som innebar att alla kunder skulle kunna få sin elanvändning fjärravläst varje månad. Inför den tidpunkten jobbade elnätsföretagen intensivt med att byta ut alla mätare för landets alla hushållskunder, till en kostnad på cirka 15 miljarder kronor.

Kunder och elnät gagnas

– Nu är det dags igen. Även den här gången ska landets 5,4 miljoner mätare i hushållen bytas ut. Syftet är att öka kundernas möjlighet att påverka sin elräkning genom tätare avläsningar, ända ned till var 15:e minut. Det är ett krav från EU som också ska gagna egen elproduktion hemma och att näten utnyttjas effektivare, säger Matz Tapper som ansvarar för frågan hos Energiföretagen Sverige.

De nya mätarna får helt nya funktionskrav. Förutom tätare mätning ska de klara att hantera en utökad mängd mätdata och de får ett helt annat kundgränssnitt för att bli enklare för kunderna att utnyttja nya energitjänster. Andra nyheter är till exempel att avbrottsregistrering och fjärruppgradering av mätarna ska bli möjlig.

Arbetet är igång

Vad händer nu då, Matz Tapper?

– Processen är igång. Ellagen har förändrats och en ny förordning är på plats. En branschrekommendation för lokalt kundgränssnitt för elmätare har tagits fram och nya föreskrifter från Energimarknadsinspektionen och kontrollorganet Swedac ska snart ut på remiss.

Nu väntar ett hårt arbete hos Sveriges alla elnätsföretag. Mätare och tillhörande system ska upphandlas innan själva montagefasen påbörjas, som tar lång tid eftersom det berör alla hushåll i landet. Det avslutas med driftsättning av systemen och de nya funktionerna, som alltså ska vara klart till den 1 januari år 2025.

Läs branschrekommendation för lokalt kundgränssnitt för elmätare här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Matz Tapper

Matz Tapper

Ansvarig elnätsteknik och säkerhet
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 26
E-post: matz.tapper@energiforetagen.se