EBR stöttar sex ministrars upprop om ett säkrare arbetsliv

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Nyligen gick sex svenska ministrar ut i ett gemensamt initiativ för att bekämpa dödsolyckor i arbetslivet. EBR, ElnätsBranschens Riktlinjer, har detta som en av sina viktigaste uppgifter och ger därför detta regeringsuppdrag sitt fulla stöd.

Ett pressmeddelande från regeringskansliet kunde berätta om den nollvision mot dödsolyckor och förebyggande av arbetsolyckor som gäller enligt den nationella arbetsmiljöstrategin. Att förhindra dödsolyckor är en viktig prioritering för regeringen. I dialog med myndigheter och relevanta aktörer ska regeringen nu arbeta för att bryta den negativa trenden med antalet dödsolyckor i arbetet.

Energibranschen i samma riktning

Energiföretagen Sverige lägger också största vikt vid dessa frågor som tas om hand inom EBR. Johanna Rosenlind, som är sakkunnig inom EBR Hälsa – Miljö – Säkerhet, kommenterar de sex ministrarnas initiativ:

– Detta är ett bra förslag för att råda bot på tragiska händelser inom arbetsmiljöområdet. Det är bra att ministrarna går samman och pekar med hela handen var prioriteringarna ligger. Det borde vara en självklarhet att den som har gått till jobbet även ska komma hem igen välbehållen, säger hon och berättar om liknande ambitioner inom energibranschen:

– I samma anda har Energiföretagen Sverige förklarat 2019 till säkerhetens år. Här tog vi avstamp i EBR Elsäkerhetsdag den 21 februari, där vi bland annat presenterade förändringar som gjorts i elsäkerhetsanvisningarna (ESA). ESA:n bidrar till ett säkrare arbete med elrisken. Riskhantering är till exempel ett mycket viktigt moment, som det gäller att uppmuntra i alla företag.

Hämta mer information

Läs pressmeddelandet från regeringen här.

Läs mer om EBR:s arbete här, där bland annat utbildningar och publikationer inom elsäkerhet, EBR ESA framgår.

Läs även arbetsmiljörapporter om säkert arbete inom värmeområdet, längst ned på sidan.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Peter Silverhjärta

Peter Silverhjärta

Gruppchef Teknik & standarder
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 95
E-post: peter.silverhjarta@energiforetagen.se