EBR påminner: webbkurser om elsäkerhet på engelska

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Säkerhetskulturen är en förutsättning för god arbetsmiljö. Finns det brister där så är det ett stort problem. Det är av största vikt att all personal på ett företag involveras i elsäkerhetsarbetet. Sedan ungefär ett år tillbaka bedriver EBR även webbkurser i elsäkerhet på engelska, en möjlighet för företagen att öka säkerheten hos egen och inlånad personal som ska utföra arbeten med el.

Andelen utländsk arbetskraft har ökat stort under de senaste åren och därmed behovet av att kunna sprida den svenska säkerhetskulturen även till de som inte kan tala svenska. Att säkerhetskulturen är viktig har EBR haft som ledstjärna länge för arbeten med el. Energiföretagen Sverige har intervjuat Ulf Melin, ordförande i EBR HMS-utskott (Hälsa, Miljö, Säkerhet) i ämnet, se filmen här.

EBR vill påminna om de webbkurser som finns för engelskspråkiga. De har existerat i drygt ett år och är direkta översättningar av dom svenska webbkurserna;

”Säkert arbete kräver gemensam kommunikation”

Vi har dykt djupare och frågat Johan Hector hos Energiföretagen Sverige om de engelska webbkurserna.

Vad är grundidén med webbkurser på engelska?

– Våra webbkurser ger deltagarna teoretiska kunskaper för att kunna arbeta på ett säkert sätt. Vårt mål är att alla som är där ute och arbetar ska arbeta säkert med el, för sig själva och sina kollegor. Med engelska webbkurser har även utländska arbetare möjlighet att förstå de svenska elsäkerhetsanvisningarna och kunna arbeta och kommunicera på samma sätt utifrån de förutsättningarna som finns här.

Vad betyder det rent praktiskt, vad lär de sig?

– I webbkurserna går vi igenom bland annat farorna med el, de olika rollerna i ESA och hur en gemensam kommunikation på arbetsplatsen är en förutsättning för ett säkert arbete. Genom webbkurserna på engelska kan alltså även icke-svensktalande få nödvändiga kunskaper för att veta vem som gör vad och hur en säker arbetsväxling sker.

Hur får man tillgång till det här?

– Våra webbkurser genomförs enkelt via datorn och kan göras när som helst, var som helst. Med andra ord kan människor utanför Sverige genomföra våra webbkurser där de befinner sig innan det planerade arbetet i Sverige. Vi hoppas såklart nå alla som är i behov av ESA-utbildning eller repetitionsutbildning på lika villkor men på ett annat språk än svenska.

Finns något nästa steg?

– Vi uppdaterar kontinuerligt våra befintliga webbkurser. Och vi fortsätter vårt arbete med fler webbkurser, och att hitta fler sätt att distribuera våra utbildningar digitalt för att nå ut med elsäkerheten.

Alla ska komma hem från jobbet

Inom Energiföretagen Sverige är det EBR som står för arbetet med elsäkerhet. Det övergripande målet kan inte nog upprepas: Alla ska komma hem välbehållna efter en arbetsdag.