Nya riktlinjer för EBR-verksamheten beslutade

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Vid ett möte i EBR-kommittén den 2 oktober 2019 beslutades EBR:s nya riktlinjer med tre bilagor. Riktlinjerna ska säkerställa kvalitetsomfattning och struktur på EBR:s arbete, publikationer och informationsmaterial.

Riktlinjerna vänder sig främst till dem som är engagerade i EBR kommittén, utskotten, arbetsgrupper och projektgrupper. De nya dokumenten är följande:

Riktlinjer för EBR-verksamheten
Bilaga 1: EBR-arbetsflöde
Bilaga 2: Namngivning och struktur inom EBR-dokument
Bilaga 3: EBR Grafisk manual

För att få en komplett bild ska riktlinjerna läsas tillsammans med EBR Verksamhetsplan. Verksamhetsplanen uppdateras årligen och beskriver hur EBR-verksamheten styrs på kort till medellång sikt och de operativa aktiviteterna.  Läs mer om branschens gemensamma arbete.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Peter Silverhjärta

Peter Silverhjärta

Gruppchef Teknik & standarder
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 95
E-post: peter.silverhjarta@energiforetagen.se