Vi har glädjen att presentera Qraftsamling 21

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Med ett finslipat innehåll vänder sig Qraftsamling 21 till såväl tidigare deltagare i programmet som nya. Utvärderingen av Qraftsamling från tidigare år visar att det fokuserade arbetet på att öka mångfalden har gett resultat för de deltagande företagen. Nu har vi uppdaterat programmet och bjuder härmed in till Qraftsamling 21.

Qraftsamling 21 lägger fokus på normförändring, inkluderande ledarskap och samtliga lagstiftade diskrimineringsgrunder. Med det nya programmet vill vi ytterligare tydliggöra branschens nuläge och önskade drömläge samt vilka mål och aktiviteter som måste prioriteras för en ökad spegling av samhället bland medarbetarna, ett lyckat jämställdhetsarbete och en ökad attraktivitet. Qraftsamling 21 ska inspirera hela branschen till att öka takten och förbättra metoderna.

– Vi tror att vi kommer att få se en ny typ av arbetsliv efter Coronapandemin. Därför är det roligt att det nya, uppdaterade förändrings- och utvecklingsprogrammet Qraftsamling 21 vi nu kan erbjuda tar höjd för det, säger Sara Emanuelsson, tf enhetschef för Politik och Kommunikation på Energiföretagen Sverige.

Vår partner Add Gender AB, med sitt nätverk av certifierade normingenjörer, är ny för programmet 2021. De har under många år arbetat med en balanserad mix mellan det flexibla lärandet och det viktiga fysiska mötet - med samskapande i fokus. De kommer att skräddarsy en digital del, som denna programomgång också blir tillgänglig för flera roller i företaget. Allt för att underlätta flexibelt lärande och ta vara på kraften i digitaliseringen. Därför kan vi med självförtroende säga att Qraftsamling 21 är säkrat för att ge resultat, oavsett hur pandemin utvecklar sig under 2021.

– Jag ser fram emot att tillsammans med deltagarna utforska nya perspektiv på mångfald och jämställdhet. Min erfarenhet är att många har höjt sin kompetens de senaste åren och är redo för nya friska angreppssätt och områden inom fältet, säger Pernilla Alexandersson, vd, grundare och normingenjör på Add Gender AB.

Läs mer om programmet och anmäl ditt intresse för att delta.

 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Annika Johannesson

Annika Johannesson

Tf ansvarig kompetensförsörjning samt ansvarig validering av yrkesprofiler
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 07
E-post: annika.johannesson@energiforetagen.se