EBR höjer tempot – vältajmat med rådande läge

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

EBR-verksamheten hos Energiföretagen drar upp tempot för att bli ännu effektivare. Hög förändringstakt i samhället och rådande påfrestningar motiverar ännu mer arbete för att upprätthålla elnätets funktion. Där blir behovet av gemensamma riktlinjer från EBR ännu tydligare.

Foto: Martin Eriksson/Mostphotos

I sommar inleder EBR:s Arbetsutskott fas två utvecklingen av EBR-verksamheten. Den första fasen syftade till att skapa en tydlighet kring användandet av varumärket EBR och att börja öka den organisatoriska effektiviteten. EBR levererar idag cirka femton nya och uppdaterade publikationer och branschrekommendationer per år, ett tempo som förväntas hållas eller öka något de kommande åren.

– Vi vill nu få in tankar från branschen om hur EBR-arbetet kan fortsätta att utvecklas. I dessa tider, när samhället utsätts för påfrestningar och förändringstakten är hög, är det viktigare än någonsin att upprätthålla elnätets funktion samtidigt som vi möjliggör samhällsutveckling. Vinsten med att vi arbetar med gemensamma riktlinjer är nu ännu tydligare än vad den annars är, säger Magdalena Brodin, vice ordförande i EBR-kommittén.

Mejla era inspel till Peter Silverhjärta; peter.silverhjarta@energiforetagen.se.

Väl förankrat – ”av branschen för branschen”

– Verksamhetens uppdrag är samma idag som när EBR en gång formerades. Den stora skillnaden är att rollerna idag är förändrade, då är det viktigt att EBR hänger med i den utvecklingen. Att informera om nyttan med EBR blir viktigare än någonsin, det är ju verkligen av branschen för branschen. Många känner säkert inte till det men både arbetsgivarna och facken är med och koordinerar vår verksamhet. Alla ska kunna lita på EBR oavsett vilken roll man har i branschen, säger Christer Gruber vid EBR-kansliet.

EBR borgar för en säker och kostnadseffektiv förvaltning och utveckling av Sveriges elnät och praktiskt taget alla elnätsföretag i Sverige använder sig av EBR-systemet. Ett stort antal av Sveriges elnätsföretag och deras individuella elnätsexperter deltar i arbetet med att underhålla och utveckla EBR-systemet, inklusive EBR Elsäkerhetsanvisningarna (ESA).

Läs mer om EBR, ElnätsBranschens Riktlinjer, på Energiföretagens webbplats.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Peter Silverhjärta

Peter Silverhjärta

Gruppchef Teknik & standarder
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 95
E-post: peter.silverhjarta@energiforetagen.se