Välutbildade nyanlända - en tillgång för energibranschen

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Sedan 2016 har Energiföretagen Sverige drivit projektet Välutbildade nyanlända. I januari beviljades medel för ytterligare ett år. Elin Fellers är projektkoordinator och ser tillbaka på ett intensivt första halvår, där förberedelser för ett regionalt jobbspår och lansering av boken Energisvenska varit viktiga delar.

Det finns tre syften med projektet Välutbildade nyanlända; att synliggöra kompetensen hos denna grupp, att stärka deras språkkunskaper i svenska och att främja att branschen engagerar sig i arbetsmarknadspolitiska insatser. Bland dessa insatser finns bland annat snabbspår och lokala jobbspår för att korta vägen till arbete för nyanlända med rätt utbildning.

Jobb- och snabbspår ska fylla företagens behov av kompetens och bygger på samverkan mellan arbetsmarknadens parter, branschorganisationer och enskilda företag, Arbetsförmedlingen och kommunen. Just samverkan har varit centralt i Energiföretagens arbete, där det handlar om att engagera och få med enskilda medlemsföretag.

Regionalt jobbspår i energibranschen

Ett mål detta år är att få igång ett regionalt jobbspår i energibranschen. Diskussioner pågår i Stockholm efter initiativ från ett av medlemsföretagen som har goda erfarenheter av att ta emot praktikanter tidigare. Eftersom många företag vill öka mångfalden och hitta ny kompetens var tanken att samla företagen i Stockholmsregionen kring ett eget jobbspår. Elin Fellers, som är Energiföretagens projektkoordinator tycker att det ser ljust ut:

– Jag har jobbat intensivt med detta i över ett år. Erfarenheten är att det tar tid men också att det definitivt är värt det. Nu finns förslag på innehåll och genomförande och jag väntar svar från de aktuella företagen, med förhoppningen av ett regionalt jobbspår ska bli kunna starta i höst. Det är bra för företagens kompetensförsörjning, för de nyanlända och för deras språkutveckling.

Validering av kompetensen hos de nyanlända är en stor del av jobbspåret. Det ger företagen en möjlighet att få till en strukturerad praktik och instegsanställning som bygger på lärande i arbete. Valideringsmaterialet, och utbildningarna som kommer med detta, ger handledare och chefer ett gediget material att utgå ifrån som säkerställer att både informell och formell kompetens tas tillvara.

I april lanserades läroboken Energisvenska. Den är framtagen som ett läromedel för svenskundervisningen som bedrivs runtom i landet på olika nivåer. Tanken är att den framför allt ska användas av personer med teknik- eller energibakgrund som behöver utveckla och förbättra svenskan.

– Jag visste att det fanns ett stort behov av läromedel i yrkessvenska. Nästa steg är att också främja språkutvecklingen på arbetsplatserna, så att det finns verktyg även för personer som gör praktik eller har en anställning, som behöver fortsätta att utveckla sitt språk, berättar Elin Fellers.

Vad händer i höst?

En av höstens aktiviteter är en ny konferens om strategisk kompetensförsörjning, riktad till Energiföretagens medlemmar. Konferensen arrangeras den 27 oktober tillsammans med de kommunala företagens arbetsgivarorganisation Sobona och EFA, Energiföretagens Arbetsgivareförening.

– Vi vill inspirera till innovativ kompetensförsörjning och riktar oss främst till personalansvariga och vd:ar i företagen. De får ta del av goda exempel och de olika möjligheter som finns. Det finns ju så många goda exempel, som hela branschen kan inspireras av, understryker Elin Fellers.

Elin Fellers arbetar också med att få igång en arbetsgrupp som ska ta sig an att utveckla ett snabbspår för ingenjörer. Även detta görs i samarbete med bland andra Arbetsförmedlingen, Mälardalens högskola och parterna på energiarbetsmarknaden, både fack och arbetsgivare.

– Jag upplever att det finns ett stort intresse och engagemang för att jobba med inkludering i energibranschen. För företag som vill ett steg längre och sätta upp konkreta mål och mäta genomförandet finns det stöd att få från Energiföretagen, avslutar Elin Fellers.

Vill du och ditt företag utveckla er kompetensförsörjning?

För att utveckla strategisk kompetensförsörjning är det A och O att det finns ett konkret behov, ett tryck och efterfrågan på kompetens i företaget, då blir det lättare att genomföra.

  • Det finns många möjligheter till stöd från bland annat Arbetsförmedlingen, så kallade Snabbspår eller lokala jobbspår. Kontakta gärna Elin Fellers om du vill veta mer.
  • Även Kungliga Ingenjörsakademin, IVA, satsar på att öka mångfalden genom att koppla ihop nyanlända ingenjörer med arbetsgivare, genom Jobbsprånget. Det är ett fyramånader långt praktikprogram, finansierat av statliga medel och Wallenbergsstíftelsen. Företag kan ansöka dit två gånger per år, inför hösten och inför våren.
  • Inspireras av andra. Här finns många goda exempel från energibranschen.
  • Delta i webbinariet Strategisk kompetensförsörjning den 27 oktober, kl 09.00-13.00. Du kommer att kunna se webbinariet i vår Play-kanal på angiven tid.

Elin%20Fellers,%20projektsamordnare%20Välutbildade%20nyanlända

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Elin Fellers

Elin Fellers

Projektkoordinator välutbildade nyanlända
Enhet: Kommunikation
Telefon: 08-677 26 93
Mobil: 0701-64 44 47
E-post: elin.fellers@energiforetagen.se