Färdplaner för fossilfrihet – dags för nästa steg

Publicerat av: Annika Johannesson ·

I den pågående Coronakrisen är det viktigt att vi inte tappar fokus på klimatet. De färdplaner som tagits fram av olika branscher inom Fossilfritt Sverige är viktiga för att Sveriges mål om nettonollutsläpp senast år 2045 ska nås. Energiföretagen Sverige har tagit fram två av dem; ”Färdplan el – för ett fossilfritt Sverige” på egen hand och ”Färdplan uppvärmning” tillsammans med flera andra aktörer på värmemarknaden. Nu fortsätter arbetet med energibranschens åtaganden och uppmaningar i ett nytt projekt ”Färdplan energi”.

Färdplanen för uppvärmningsbranschen som togs fram tillsammans med många andra aktörer, presenterades i mars 2019. I januari i år var det dags för "Färdplan el – för ett fossilfritt samhälle". Den är framtagen av vår bransch, i nära samråd med många andra aktörer. Nu startar arbetet med att ta uppmaningar och åtaganden från de båda färdplanerna vidare i ett samlat grepp. Därför startar Energiföretagen ett nytt projekt, kallat ”Färdplan energi”.

Inom projekt ”Färdplan Energi” kommer inte ytterligare en färdplan tas fram. Projektet ska samla aktiviteter och kommunikation som rör båda färdplanerna, så att allt hänger ihop – precis som energisystemet är en helhet. Projektet ska bidra till en helhetssyn för en effektiv omställning ​av samhället genom en bred samverkan med andra samhällsaktörer. Ambitionen är också att öka dialogen och kunskapen mellan olika aktörer för att underlätta för beslutsfattare att prioritera.

Inom ramen för projektet kommer en tidslinje tas fram för att tydliggöra de uppmaningar som ligger till grund för att energibranschens, såväl som andra branschers, åtaganden ska kunna genomföras. 

– Vi har påbörjat dialogen med aktörerna bakom de färdplaner som pekar på ökad elanvändning som nyckeln till att bli fossilfria. Förhoppningen är att vi ska kunna hjälpa varandra, och därmed beslutsfattarna, med att bli mer konkreta. Till exempel ta reda på när i tid beslut måste fattas, eller investeringar måste göras, för att målen ska vara möjliga att nå, berättar Anna Regnstrand som projektleder Färdplan energi.

– När behöver till exempel ett utbyggt elnät vara på plats för att HYBRIT-satsningen ska kunna förverkligas och leverera fossilfritt stål? Och vad behöver ske, och när, för att elnätet ska kunna byggas?

Samtalen har redan startat och ska genomföras främst under våren och början av hösten 2020, med förhoppningen att de ska ge inspel till en tidslinje som kan överlämnas till politiken.

Inom projektet ”Färdplan energi” hanteras också de samlade uppmaningarna från energibranschens färdplaner till politikerna och påverkansaktiviteter för att de ska genomföras. Inom projektet kommer även en digital kampanj att genomföras. Den ska starta i början av sommaren och pågå under resten av året, med reservation för att aktiviteter kan behöva skjuta upp eller anpassas till den rådande Corona-krisen.

– Vi ser att kunskapen om varför energisektorn är så viktig – att vår bransch är förutsättningen för att andra branscher ska lyckas – behöver bli mer spridd. Därför är opinionsbildande aktiviteter, som den digitala kunskapshöjande kampanjen, också viktiga delar i Färdplan energi, avslutar Anna Regnstrand.

Vid vårens första regionwebbinarium presenterade Energiföretagens Pernilla Winnhed, Anna Regnstrand och Lina Enskog Broman projektet Färdplan energi närmare. Du kan se det här (du måste logga in som medlem). Presentationen av färdplanerna och det fortsatta arbetet startar cirka 45 minuter in i sändningen.