Indexuppräkning av energiskatter för 2021 beslutade

Regeringen beslutade den 12 november om indexuppräkning av energi- och koldioxidskatter för 2021. Energiskatten på el indexuppräknas med 0,3 öre per kilowattimme till 35,6 öre per kilowattimme för 2021.

Regeringen beslutade den 12 november om indexuppräkning av energi- och koldioxidskatter för 2021.

Energiskatten på el indexuppräknas med 0,3 öre per kilowattimme till 35,6 öre per kilowattimme för 2021. Det innebär att den lägre så kallade ”Norrlandsskattesatsen” som utgör ett avdrag med 9,6 öre per kilowattimme kommer uppgå till 26,0 öre per kilowattimme för 2021. Förordningsändringen, SFS 2020:947, finns att läsa här.

För eldningsolja (som har försetts med märk- och färgämnen eller ger mindre än 85 volymprocent destillat vid 350°C) sker en uppräkning av energiskatten till 909 kr per m3 och koldioxidskatten till 3 444 kr per m3, dvs. sammantaget 4 353 kr per m3 i energi- och koldioxidskatt för 2021. Ändringarna finns att läsa i SFS 2020:948 här.