Välkomna inför vintern till solvärmedagen 6 december

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Den 6 december på eftermiddagen ordnar Svensk Solenergi och Energiföretagen Sverige tillsammans ett kostnadsfritt halvdagswebbinarium med fokus på storskalig solvärme. Det bjuds på en blandning av föredrag och även debatt, där fokus är just storskaligheten.

Solpaneler för elproduktion nämns och refereras ofta till. Solfångare för produktion av ånga och värme i stor skala är en annan användning som uppmärksammas på webbinariet den 6 december.

Vi får en historisk tillbakablick på solvärmen i Sverige, med en redovisning av Energimyndighetens regeringsuppdrag om potentialen för storskalig, fjärrvärmeansluten solvärme i Sverige. Vi får exempel från svenska och utländska storskaliga installationer och en inblick i olika tekniker – samt mycket mer.

Program med flera dimensioner

Ur programmet så långt det till dags dato är känt:

  • Solvärmens historia i Sverige – Lars Andrén, DrivKraft Andrén AB
  • Potential för storskalig solvärme i Sverige – Viktor Döhlen, Energimyndigheten och Johan Holm, Profu
  • Ekstas succéhistoria med sol- och närvärmeanläggningar – Christer Kilersjö, Eksta Bostads AB 
  • Exempel från Ronneby – Mikael Jonsson, Ecoscience 
  • Samsters hybridpaneler – Kent Samuelsson
  • Koncentrerande solvärme i svenska fjärrvärmenät – Joakim Byström, Absolicon 
  • Internationella exempel på storskaliga solvärmeanläggningar 
  • Politisk debatt – med bland annat Rickard Nordin (c)

Boka här och nu

Boka in ”Storskalig solvärme – en viktig pusselbit i det svenska energisystemet?” den 6 december kl 13–17 i kalendern och anmäl dig här redan nu!

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Lina Enskog Broman

Lina Enskog Broman

Enhetschef Energisystem
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 16
E-post: lina.enskog.broman@energiforetagen.se