Många fördelar med drönare inom elnäten

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

E.ON använder sig allt mer av drönare för den årliga besiktningen av det luftburna elnätet. Under våren besiktas delar av elnätet i Stockholmsregionen, däribland skärgården. I sommar genomförs drönarbesiktning i södra delarna av E.ON:s norrländska elnät, cirka 1 500 km. Och det finns många fördelar, inte minst för miljön och arbetsförhållandena. Även EBR öppnar för fler drönare i elnäten.

E.ON har kommit långt i utveckling av drönaranvändning vid besiktningar och ser samtidigt ett stort intresse hos många andra elnätsföretag. Det finns flera fördelar med tekniken jämfört med helikopterbesiktningar som E.ON sammanfattar i fem punkter:

 • Koldioxidutsläppen minskar kraftigt. Uträkning har visat att genom att utföra besiktningen av de 14 milen elnät i Österåker minskar CO2-utsläppen med lågt räknat ett halvt ton.
 • Störande omgivningsbuller för närboende och närgående djur minskar
 • Det blir en säkrare arbetsmiljö
 • Bränslekostnaderna sjunker kraftigt.  
 • Drönarbesiktningen ger mer detaljrika data om elnäten, något som i förlängningen minskar riskerna för strömavbrott.

– E.ON:s mål är att senast år 2025 ha ersatt all helikopterbesiktning med drönare. Det innebär stor skillnad inte minst på koldioxidutsläppen. Bara genom att nu besikta nätet i Bålsta som är 13 mil långt har vi minskat utsläppen med ca ett halv ton CO2. Tänk vilka minskningar det blir när vi drönarbesiktar hela vårt region- och mellanspänningsnät i landet, säger Lena Berglund, regionchef nord på E.ON.

Utan och med pilot

Tekniken är autonom, vilket betyder att drönaren flyger helt av sig själv i en förutbestämd rutt. Piloten är dock hela tiden involverad i flygningen, genom att övervaka och vara beredd att ta över kontrollen om det skulle bli nödvändigt.

Nyligen visade E.ON upp tekniken med autonom drönarbesiktning av elnätet i Österåker i norra Stockholm, tillsammans med utvecklingsföretagen Airpelago och Skyqraft. Demonstrationen som genomfördes för media, branschen och myndigheter blev startskottet för den årliga besiktningen i delar av E.ON:s elnät i Stockholmsregionen, där drönare alltså ersätter helikopter.

Snabb utveckling som får stöd av EBR

En som deltog vid demonstrationen var Christer Gruber som är sakkunnig inom EBR hos Energiföretagen. Han beskriver sina intryck:

– Det här är otroligt intressant för framtiden. Drönare innebär stora möjligheter för branschen, den tekniska utvecklingen går snabbt framåt. Batterikapaciteter och flygtider blir snabbt både bättre och längre och drönarnas storlek och vikt blir mindre. Regelverket utvecklas även det snabbt.

Många användningsområden

EBR tar fram en publikation som ska hjälpa branschens olika intressenter att börja använda drönare i sitt arbete. EBR ser ett antal olika användningsområden:

 • Kontroll av anläggning (Detaljerad besiktning), inom eller utom synhåll.
 • Kontroll efter driftstörning, inom eller utom synhåll. Efter en väderrelaterad störning eller vid felsökning, främst på luftledning, kan drönare vara en utmärkt möjlighet för att snabbt skapa en bild av elnätets status och var insatser bäst görs.
 • Driftbesiktning, främst utom synhåll. Driftbesiktningar erbjuder lämpliga förutsättningar för att använda drönare. Om ledningens stolpar är inmätta kan drönaren programmeras att följa en rutt.
 • Övrig användning, med huvudsaklig användning inom synhåll. Exempel på möjliga uppdrag:
  - Verktygsbärare
  - Inmätning
  - Projekterings- och beredningsuppdrag.

– Vi tror att drönaren är här för att stanna och blir sannolikt ett väldigt vanligt hjälpmedel för branschen på olika nivåer, avslutar Christer Gruber.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Christer Gruber

Christer Gruber

Sakkunnig EBR
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 61
E-post: christer.gruber@energiforetagen.se