Ny hotbildsanalys från Svenska kraftnät

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

I en ny analys av elförsörjningen på grund av händelseutvecklingen i Ukraina konstaterar Svenska kraftnät att Sverige fortsatt befinner sig i en gråzon och att den öppna antagonistiska hotbilden är applicerbar. Det finns ett visst ökat hot kopplat till cyberangrepp. Ingen ökning har noterats när det gäller informationsinsamling. Det finns heller inget ökat hot avseende väpnat angrepp.

Svenska kraftnät påpekar dock att hotbilden kan förändras snabbt med anledning av händelseutvecklingen i Ukraina. Det är viktigt att följa de säkerhetspolitiska bedömningar som görs, och att löpande följa läget via den officiella myndighetsinformationen från exempelvis Säkerhetspolisen och Försvarsmakten.

Ökad risk för cyberattacker

Sedan Rysslands invasion av Ukraina startade den 24 februari bedömer Säkerhetspolisen att risken för cyberangrepp har ökat, skriver Svenska kraftnät. Cyberangrepp är en av de metoder som främmande makt använder sig av både för att få information och för att förbereda eller genomföra sabotage. Cyberangrepp mot skyddsvärda verksamheter i Sverige pågår ständigt, och att skydda sig mot dessa är av stor vikt för Sveriges säkerhet.

Nationellt cybersäkerhetscenter har tidigare publicerat rapporten ”Cybersäkerhet i Sverige – rekommenderade säkerhetsåtgärder” där verksamheter, myndigheter och företag uppmanas att se över tio åtgärder.

Hotbildsanalys på tre sidor och mer information

Läs Svenska kraftnäts hotbildsanalys ”Förtydligande av den öppna antagonistiska hotbilden för elförsörjningen på grund av händelseutvecklingen i Ukraina – april 2022”.

Läs mer om den antagonistiska hotbilden på Svenska kraftnäts webbplats.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Emma Johansson

Emma Johansson

Ansvarig säkerhetsfrågor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 25 05
E-post: emma.johansson@energiforetagen.se