Rekordmånga från Jönköping Energi till EBR Metod- och maskindagar

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Jönköping Energi skickar fler än 50 av sina medarbetare till EBR Metod- och maskindagar 17–20 maj i Eskilstuna. Här finns mycket ny kunskap att hämta in på kort tid och att lära känna kollegor i branschen, inte minst inom det egna företaget. Det är dessutom svårt att inte hålla med om omdömet att det är ”maffigt och går inte med ord att beskriva, man måste se det”.

EBR Metod- och maskindagar lockar rekordmånga från Jönköping.

Orden kommer från Mats Dåppens som arbetar som beredare hos Jönköping Energi inom enheten entreprenad. Inför stundande mässa i Eskilstuna har vi fått en pratstund med honom och hans beredarkollega Mathias Jonasson tillsammans med deras enhetschef Camilla Fridlund.

Både lära nytt och trivsel

50 av Jönköping Energis deltagare kommer från Entreprenadenheten och resten från nätplanering och driftavdelningen. Det är rekord för företaget. De flesta är med under den första perioden 17–18 maj. Ligger det någon strategi bakom det stora deltagandet?

– Det här är ett avbrott från vardagen, som öppnar för att umgås och utvecklas med kollegor över gränsen inom vårt eget företag. Det blir en gemensamhetsträff för alla avdelningar inom elområdet. Inom el händer kanske inte så mycket och ett syfte här är också att lära sig nytt samtidigt som trivsel blir en bonus, säger Camilla Fridlund.

Dämpa att bli hemmablind – många yrkeskategorier berörs

Hon får medhåll från Mathias Jonasson som menar att besöket bli ett sätt att dämpa att bli hemmablind. Det uppnås genom att se något annat och att nätverka med kollegor, även från andra företag. Det finns också ett uppdämt behov av att ses kopplat till pandemin. När det nu ligger så pass nära som 25 mil från Jönköping så är det lättare att ta sig dit än förra gången 2018 då Falun var värd för evenemanget.

Camilla Fridlund, flankerad av Mathias Jonasson t.v. och Mats Dåppens t.h.

Jönköping Energi skickar många yrkeskategorier. Det handlar utöver beredare främst om produktionschefer, projektledare och montörer. Från nätägarsidan kommer planprojektörer, nätchefer, driftchefer och personal från driftcentralen. Inom den egna besökarskaran finns alltså olika bakgrund som öppnar för att bredda kunskaperna.

Annars betyder inte alltid själva teknikbakgrunden så mycket. Det finns stora vinster i att lära sig metodik som kan användas oavsett teknikområde, till exempel moment som ingår i en kalkyl.

EBR slår på stort – elnätens olympiska spel

– Här får vi uppleva det live, det är hela åtta stationer som man går runt till i en grupp och sedan finns möjlighet att själv röra sig fritt. EBR slår på stort helt enkelt, och det sker vart fjärde år så man upplever det inte så många gånger. På två dagar får man se utvecklingen, påpekar Mats Dåppens.

EBR brukar själva tala om att EBR Metod- och maskindagar ger fyra års utveckling på två dagar i en sorts olympiska spel. En ytterligare fördel är just logistiken med gruppindelningen som gör att besökarna kan se allt och sedan djupdyka där det lockar.

Elmaskiner och revolutionerande nyheter

Vilka förväntningar har de tre på årets arrangemang? Mathias Jonasson resonerar på detta tema:

– Det är väl att hitta någon riktigt revolutionerande nyhet. Vad det är vet jag inte men det handlar om att se saker. Sedan kan man fråga sig varför anammar vi inte det där, varför gör vi inte det där hemma? När vi var i Falun förra gången samlade vi upp erfarenheter i bussen hem för att få in i verksamheten, och det finns saker som vi talade om som har införts efteråt.

Nyheter är intressant och här funderar Camilla Fridlund på om det kan visas upp eldrivna maskiner som kan ge hållbarhetsfördelar. Jönköping Energi har på tidigare EBR-arrangemang sett elmaskiner som företaget anammat och använder idag. Camilla Fridlund nämner som exempel även drönare för besiktning.

Jönköping som arrangör?

Positiva ordalag alltså från Jönköping Energis tremannagrupp. Skulle företaget kunna tänka sig att vara med och arrangera EBR Metod- och maskindagar i framtiden? De konstaterar att ytor finns på Elmia samtidigt som Jönköping Energis vd är ordförande i styrelsen för EBR. Vissa förutsättningar finns alltså men det kräver i så fall engagemang och det är ingenting som de tre intervjuade kan besluta om. Nu är fokus inriktat på årets arrangemang i Eskilstuna som slår upp portarna om en dryg månad.

EBR Metod- och maskindagar är fullbokat den 17–18 maj. Några platser finns kvar den 19–20 maj. Boka ert deltagande här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Jenny Åkerberg Tattaranno

Jenny Åkerberg Tattaranno

Projektledare
Enhet: Kompetens & utveckling
Telefon: 08-677 26 30
E-post: jenny.akerberg@energiforetagen.se