EBR Metod- och maskindagar

Sedan många år tillbaka arrangeras EBR Metod- och maskindagar vart fjärde år. Nästa gång går evenemanget av stapeln 19-22 maj 2026 i Karlstad.

Foto: Mostphotos

EBR Metod- och maskindagar är ett unikt branschevenemang för elnätsföretagen där både nya och beprövade metoder, maskiner, verktyg och material visas upp utomhus på åtta visningsstationer. I lugn takt får du under två dagar ta del av demonstrationer och själv ”känna på” det som visas. På kvällen den första dagen är det gemensam middag med underhållning.

#ebr2026

Några nyheter från tidigare EBR Metod- och maskindagar

Firas har drömjobbet efter EBR Metod- och maskindagar
Nyanlända ingenjörer introducerades för branschen på vår elnätsmässa
”Distributionselektriker är samhällsbyggare som gör ett viktigt arbete för oss alla”
Från EBR Metod- och maskindagar: YH-elever söker bättre rekryteringsprocess

 

 

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.

Metodik och pedagogik

Visningar av arbetsmetoder och redskap, diskussioner och kollegialt erfarenhetsutbyte.

Prisinformation

5 700 kronor exklusive moms för medlemmar i Energiföretagen Sverige.
7 125 kronor exklusive moms för icke medlem.

I priset ingår transporter och måltider enligt program. Kostnad för logi tillkommer.


Registrering och invigning av EBR Metod- och maskindagar 2022 sker i Vilsta, Vilstabacken första dagen.

Registreringen öppnar klockan 09:00, då även kaffe och smörgås serveras. Du får en namnbricka, som gäller för luncher och fika. På namnbrickan finns även en färgkod som visar vilken visningsgrupp du tillhör.

Missa inte invigningen av EBR Metod- och maskindagar 2022 som går av stapeln klockan 10.30. Efter invigningen söker du upp din visningsgrupp och börjar rundvandringen på mässan.

Väl mött i Eskilstuna!

PROGRAM

Hålltider Dag 1:
från ca kl 09:00  Registrering och kaffe

kl 10:30  Start med invigning
kl 11:20-12:00  Gruppvisning 1 
kl 12:10-13:10  Lunch
kl 13:20-14:00  Gruppvisning 2
kl 14:05-14:45  Gruppvisning 3
kl 14:45-15:05  Fika
kl 15:10-15:40  Gruppvisning 4
kl 15:40  Avslutning

kl 19:30  Middag på Stiga Arena


Hålltider Dag 2:

kl 08:30  Samling
kl 08:35-09:15  Gruppvisning 5
kl 09:20-10:00  Gruppvisning 6
kl 10:00-10:20  Fika
kl 10:25-11:05  Gruppvisning 7
kl 11:10-11:50  Gruppvisning 8
kl 12:00-13:00  Lunch
kl 13:00-14:00  Fria visningar
kl 14.00  AvslutningBUSSAR
Dag 1
Bussar Vilsta - Eskilstuna Centralstation Läge D, hotell och Sundbyholms slott: Avgångar från kl 15:50-16:25
Bussar Vilsta - Västerås Resecentrum, hotell: Avgångar kl 15:50 och kl 16:00

Bussar Västerås Resecetrum, hotell - Stiga Arena kl 18:00
Bussar Vilsta - Stiga Arena kl 18:50
Buss Stiga Arena - Västerås Resecentrum, hotell från kl 23:00 till 00:30.
Buss Stiga Arena - Sundbyholms Slott från kl 23:00 till 00:30
Buss Stiga Arena - Vilsta från kl 23:00-00:30
Gångavstånd från hotellen i Eskilstuna till Stiga Arena. Inga bussar anordnas för dessa.
Dag 2
Bussar Eskilstuna Centralstation, hotell och Sundbyholms Slott – Vilsta: Pendeltrafik 07:30-08:10
Bussar Västerås Resecentrum, hotell - Vilsta: Två avgångar 07:15 och 07:30
Bussar Vilsta - Eskilstuna Centralstation*: Pendeltrafik 14.05-14.45
Buss Vilsta - Västerås Resecentrum, hotell*: En avgång 14:05 

*Om möjligt lämna bagage på hotellen för att underlätta bussturen
Restid Vilsta - Västerås Resecentrum ca 60 min


Mål och syfte

Att varje deltagare via styrda visningar får se det senaste av modern teknik för eldistributionsanläggningar.

Målgrupp

All praktisk personal till exempel distributionselektriker, arbetschefer, drift- och underhållspersonal. Du som jobbar eller kommer att jobba på elnäts-, entreprenad- eller serviceföretag. Även du som arbetar i beställarfunktionen får en god överblick av vad som finns på marknaden.

Här hittar du Energiföretagen Sverige - Swedenergy – AB:s (nedan Energiföretagen) allmänna villkor och integritetspolicy. Integritetspolicyn beskriver behandling av personuppgifter. Energiföretagen förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa villkor. 
 

Anmälan
Du är välkommen att anmäla dig via Energiföretagens hemsida. Din anmälan är bindande inom ramen för våra bokningsvillkor, men kan överlåtas till annan person inom samma företag. 


Vid beställning av webbkurs får du en bokningsbekräftelse med länk till kursen, efter att vi har mottagit din anmälan. Kursen finns tillgänglig i ett till tre år efter beställning, beroende av vilken webbkurs du beställt (se separata villkor). 
 
Bekräftelse/kallelse 
Du får en bokningsbekräftelse efter att Energiföretagen mottagit din anmälan. En kallelse med information sänds ut via e-post en till två veckor innan start.

Pris 
Samtliga priser är angivna exklusive moms. Energiföretagen förbehåller sig rätten att vid behov justera priserna.

Utbildning och konferens 
I avgiften inkluderas deltagande, dokumentation i fysisk eller digital form, lunch och för-/eftermiddagsfika (gäller ej digitala utbildningar/webbinarium). Vissa avvikelser kan förekomma. Kostnad tillkommer för eventuell resa och logi.

Lärarutbildningar 
För deltagande på Energiföretagens lärarutbildningar krävs att du uppfyller uppställda förkunskapskrav. Fullständigt deltagande leder inte per automatik till godkännande. Du behöver även bli godkänd på de olika kunskapstesterna samt av våra huvudlärare bedömas lämplig utifrån ett ambassadörsperspektiv och som företrädare för EBR/ESA. 

Att vara lärare inom Energiföretagens utbildningskoncept 
Vid godkännande kommer du få tillgång till Energiföretagens lärarmaterial och utbildningsspecifikation inom de utbildningskoncept som du blivit godkänd för. För att få bedriva utbildning med detta material behöver du även anlitas av en eller flera av Energiföretagen godkända utbildningsanordnare inom aktuellt utbildningskoncept. 


All utbildning inom Energiföretagens utbildningskoncept ska genomföras i enlighet med Energiföretagens vid var tid gällande utbildningsmaterial (lärarmaterial, utbildningsspecifikation och deltagarmaterial) för det utbildningskoncept som är aktuellt. Energiföretagen äger samtliga immateriella rättigheter till detta material. 


Utbildningsmaterialet får endast användas i utbildningssyfte inom ramen för det utbildningskoncept som det är avsett för. Det får inte, helt eller delvis, sammanblandas med annat material, kopieras eller spridas till utomstående. Utbildningsspecifikationen och lärarmaterialet är endast avsett för dig som lärare och får inte spridas till deltagare eller tredje man. 


Utbildningsmaterialet får inte heller ändras av annan än Energiföretagen. Viss målgruppsanpassning i syfte att underlätta lärandet är dock tillåten avseende den del av utbildningsmaterialet som avser lärarmaterial, med undantag för slutprov. Sådan målgruppsanpassning får endast avse mindre justeringar av bildernas antal eller ordningsföljd men inga som helst ändringar får ske avseende bildernas innehåll. Beträffande slutprov är ingen målgruppsanpassning tillåten varför inga som helst ändringar får ske. 


Som lärare har du skyldighet att inför varje utbildningstillfälle kontrollera att den aktuella utbildningsanordnaren har avtal med Energiföretagen avseende det utbildningskoncept som utbildningstillfället avser. Saknas sådant avtal får Energiföretagens utbildningsmaterial inte användas. 

För att bibehålla din behörighet som lärare krävs att du:

  • årligen genomför sammanlagt minst 5 utbildningstillfällen inom de olika utbildningskoncept som du är godkänd för. Samtliga utbildningstillfällen måste ha anordnats av en av Energiföretagen godkänd utbildningsanordnare. 
  • genomför årligt omcertifieringstest med godkänt resultat för de utbildningskoncept som du är godkänd för 
  • efterlever dessa villkor för lärare samt även i övrigt agerar professionellt, håller hög pedagogisk nivå och förmedlar korrekt och relevant information. 


Energiföretagen utför kontinuerligt kvalitetskontroller av godkända lärare. Efterlever du som lärare inte dessa villkor kan åtgärder från Energiföretagen vidtas i form av varningar och eller återkallelse av lärarcertifikat. Återkallelse av lärarcertifikat innebär att du som lärare inte får genomföra utbildningar inom de utbildningskoncept som återkallelsen avser samt att din behörighet till dessa lärarmaterial stängs. 


Läraren ansvarar för att underrätta Energiföretagen om förändringar gällande dennes kontaktuppgifter som e-post, postadress etc. Förändringar meddelas via wattityd@energiforetagen.se

Webbinarium  
I avgiften inkluderas deltagande och dokumentation i digital form. Deltagandet är personligt.  

Webbkurs
Avgiften avser tillgång till kursen, prov och intyg samt i förekommande fall tillgång till ESA Q under intygets giltighetstid.  

Ångerrätt för webbkurs
Ångerrätt gäller i 14 dagar från den dag du mottog bokningsbekräftelsen och gäller enbart utbildningar som ej påbörjats. 

Ombokning av webbkurs
Ombokning till annan person/deltagare får ske upp till 6 månader efter mottagande av bokningsbekräftelse och gäller enbart utbildningar som ej påbörjats. 

Betalningsvillkor
Betalning sker mot faktura med 30 dagar netto. Vid försenad betalning utgår en dröjsmålsränta (referensränta + 8%). 

Fakturering
Avgiften faktureras efter genomförd utbildning och konferens. Vid webbkurs faktureras avgiften i slutet av beställningsmånaden. 

Avbokning/ombokning av utbildning eller konferens 
Avbokning från en utbildning eller konferens kan endast ske via e-post till utbildning@energiforetagen.se 


Avbokning från en webbkurs får endast ske innan webbkursen påbörjas. 


Vid avbokning utbildning eller konferens: 

  • mer än 30 dagar före start debiteras ingen deltagaravgift.
  • vid senare avbokning debiteras 100% deltagaravgift. 


Du kan kostnadsfritt överlåta din plats till annan person inom samma företag fram till en vecka innan start. 


Har du via Energiföretagen erhållit en kod/länk där du bokar din logi, ansvarar du själv för eventuell avbokning av ditt hotellrum enligt de avbokningsvillkor som tillhandahålls av hotellet. Vi vill göra dig uppmärksam på att Energiföretagen ej står för eventuella avbokningsavgifter. 


Har du blivit sjuk och kan styrka detta med läkarintyg återbetalas hela utbildningsavgiften (gäller ej webbkurs). 

Hållbarhet 
Vi på Energiföretagen har valt att arbeta med konferensanläggningar som är måna om människa och planet, som aktivt arbetar för att driva sitt dagliga arbete så hållbart som möjligt. För att minska klimatpåverkan kopplad till denna konferens vill vi uppmuntra dig som deltagare att resa på ett hållbart sätt, till exempel med tåg eller samåkande i bil med andra deltagare.  

Matpreferenser 
Matpreferenser ska alltid föranmälas. De konferensanläggningar vi använder har olika villkor gällande matpreferenser men de flesta hänvisar till Livsmedelsverkets allergilista


Om anläggningen tar ut en extra avgift för den mat du önskat, kommer detta att vidarefaktureras till dig. Avgift tas även ut om du inte föranmält dina matpreferenser. 

Fotografering/filmning 
I syfte att dokumentera och kommunicera konferensen/utbildningen, förekommer det att vi fotograferar eller filmar eventet. Det innebär att deltagare kan förekomma på bilderna även om fokus är på arrangemanget i stort. 

Inställd utbildning/konferens
Energiföretagen förbehåller sig rätten att ställa in eller senarelägga utbildning och konferens i de fall deltagarantalet är för lågt samt om en lärare/föreläsare akut insjuknar och inte kan ersättas.  


Energiföretagen ansvarar inte för deltagares uppkomna kostnader som till exempel resor och logi vid inställande av utbildning/konferens samt tillämpar i övrigt köplagen. 

Force majeure
Om Energiföretagen förhindras att fullgöra sina åtaganden vad gäller utbildning, produkter och tjänster på grund av omständighet som Energiföretagen inte kunnat råda över, såsom krig, naturkatastrof, myndighetsbeslut, ändrad författning, strejk, blockad, lockout eller annat som står utanför vår kontroll ska detta utgöra befrielse från skadeståndsskyldighet och andra eventuella påföljder.  

Tekniska förutsättningar
Energiföretagen ansvarar inte för begränsningar i överföringshastighet vid nyttjandet av webbkurs, webbinarium samt övriga digitala evenemang som beror på deltagarens utrustning, programvara och/eller internetabonnemang. 

Nöjd kund-åtagande 
Energiföretagens ambition är att du som deltagare ska vara nöjd med innehållet och genomförandet av den utbildning/konferens som du deltagit i. Skulle du vara missnöjd eller har klagomål uppmanar vi dig att omgående (senast 14 dagar efter genomförd aktivitet) kontakta oss på utbildning@energiforetagen.se så att vi kan hantera ärendet. 

Personuppgifter
Personuppgiftsbehandling sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). För att kunna hantera din bokning kommer du att behöva ge Energiföretagen ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter i enlighet med Energiföretagens integritetspolicy.  

Kontakt
Om du önskar mer information eller har frågor, ta kontakt med projektkoordinator för respektive utbildning som du hittar på www.energiforetagen.se


Kontakt

Katrina Hjelm

Katrina Hjelm

Projektkoordinator, vikarie
Enhet: Kompetens & utveckling
Telefon: 08-677 25 18
E-post: katrina.hjelm@energiforetagen.se

Jenny Åkerberg Tattaranno

Jenny Åkerberg Tattaranno

Projektledare
Enhet: Kompetens & utveckling
Telefon: 08-677 26 30
E-post: jenny.akerberg@energiforetagen.se