EBR Metod- och maskindagar

Sedan många år tillbaka arrangeras EBR Metod- och maskindagar vart fjärde år. År 2022 går evenemanget av stapeln 17–20 maj i Eskilstuna. Missa inte tillfället att ta del av det nya och mest intressanta på marknaden. På EBR Metod- och maskindagar får du både umgås med den senaste tekniken och alla dina kollegor på elnätsföretag från hela landet.

Vi har för tillfället tekniska problem med gruppbokningar. Om du upplever att systemet är långsamt och att du inte lyckas lägga till flera personer på din bokning så hjälper vi dig! Fyll i denna excel-fil och skicka till deltagare_ebr@energiforetagen.se

Munktellmuseet, Eskilstuna, EBR Metod- och maskindagar 2022, elnätsbranschen
Foto: Micke Sandström

Energiföretagen Sverige, EBR och Eskilstuna Strängnäs
Energi och Miljö AB arrangerar tillsammans EBR Metod- och maskindagar
17–20 maj 2022 i Eskilstuna.

EBR Metod- och maskindagar är ett unikt branschevenemang för elnätsföretagen där både nya och beprövade metoder, maskiner, verktyg och material visas upp utomhus på åtta visningsstationer. I lugn takt får du under två dagar ta del av demonstrationer och själv ”känna på” det som visas. På kvällen den första dagen är det gemensam middag med underhållning.

Anmälan

Du väljer att delta antingen 17–18 maj eller 19–20 maj.
Vid anmälan bokar du även hotell om så önskas. Information om och priser på hotellrum hittar du här.

Gruppbokning

Vi har för tillfället tekniska problem med gruppbokningar. Om du upplever att systemet är långsamt och att du inte lyckas lägga till flera personer på din bokning så hjälper vi dig! Fyll i denna excel-fil och skicka till deltagare_ebr@energiforetagen.se

Program och busstransport

Under fliken "Program" nedan hittar du information om hålltider och busstransporter.

Övrig information

Samlad information om visningsstationer, utställare, program med mera hittar du här.
Vi uppdaterar sidorna vartefter.

#ebr2022

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.

Kontakt

Katrina Hjelm

Katrina Hjelm

Projektkoordinator
Telefon: 010 171 71 31
E-post: deltagare_ebr@energiforetagen.se

Jenny Åkerberg Tattaranno

Jenny Åkerberg Tattaranno

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 30
E-post: jenny.akerberg@energiforetagen.se