EBR Metod- och maskindagar

Sedan många år tillbaka arrangeras EBR Metod- och maskindagar vart fjärde år. År 2022 går evenemanget av stapeln 17-20 maj i Eskilstuna. Missa inte tillfället att ta del av det nya och mest intressanta på marknaden. På EBR Metod- och maskindagar får du både umgås med den senaste tekniken och alla dina kollegor på elnätsföretag från hela landet.

Munktellmuseet, Eskilstuna, EBR Metod- och maskindagar 2022, elnätsbranschen
Foto: Micke Sandström

Bokningen öppnar inom kort.

Energiföretagen Sverige, EBR och Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB arrangerar tillsammans EBR Metod- och maskindagar 2022 i Eskilstuna.

EBR Metod- och maskindagar är ett unikt branschevenemang för elnätsföretagen där både nya och beprövade metoder, maskiner, verktyg och material visas upp utomhus på åtta visningsstationer. I lugn takt får du under två dagar ta del av demonstrationer och själv ”känna på” det som visas. På kvällen den första dagen är det gemensam middag med underhållning.

Genomförs 17-20 maj 2022 i Eskilstuna. Du väljer att delta antingen 17-18 maj eller 19-20 maj.

Röster från EBR Metod- och maskindagar 2018 i Falun

Läs nyheter från EBR Metod- och maskindagar i Falun 2018

Se klipp på YouTube från Falun 2018.

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.

Kontakt

Jenny Åkerberg Tattaranno

Jenny Åkerberg Tattaranno

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 30
E-post: jenny.akerberg@energiforetagen.se