Indexuppräkning av energiskatt på el och bränsle för 2023

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Regeringen har beslutat om förordningar gällande indexuppräkningar utifrån KPI av energiskatterna på el respektive bränslen med mera för 2023, som blir relativt stora på grund av den höga inflationen.

Energiskatten på elektrisk kraft räknas upp med 3,2 öre per kilowattimme för 2023, vilket innebär att energiskattenivån uppgår 39,2 öre per förbrukad kilowattimme elektrisk kraft för 2023. För de delar i norra Sverige med en nedsatt energiskattenivå på 9,6 öre per kilowattimme blir energiskattenivån 29,6 öre per kilowattimme. Förordningsändringen finns publicerad i SFS 2022:1590 här.

För eldningsolja med mera som har försetts med märk- och färgämnen eller ger mindre än 85 volymprocent destillat vid 350°C innebär indexuppräkningen för 2023 att energiskatten uppgår till 1 001 kr per kubikmeter och koldioxidskatten uppgår till 3 793 kr per kubikmeter. Förordningsändringen finns att läsa i SFS 2022:1589.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se