Krisberedskap och civila försvaret stärks: tydligare sektorsansvar för energiförsörjningen

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Energimyndigheten får ett samordnande sektorsansvar inom beredskapsområdet energiförsörjning. Även Svenska kraftnät och Energimarknadsinspektionen ingår i området. Sammanlagt 10 beredskapssektorer utpekas genom regeringens beslut den 18 maj och 60 statliga myndigheter ingår. Energiföretagen fram emot att samverka med Energimyndigheten och de andra myndigheterna som ingår i beredskapssektorn för energiförsörjning.

Vi vet alla att det säkerhetspolitiska läget i Sveriges närhet har försämrats och frågor kring civil beredskap och totalförsvar är mer än någonsin på agendan. Det är inte förvånande att regeringen tar initiativ till reformer på området för att stärka Sveriges förmåga att stå emot angrepp. Dessa reformer föreslogs för ett drygt år sedan i en statlig utredning – Struktur för ökad motståndskraft.

- Ett tydliggjort ansvar är ett första steg. Nu ser Energiföretagen fram emot att samverka med Energimyndigheten och de andra myndigheterna som ingår i beredskapssektorn för energiförsörjning och att bidra med branschens kunskap och erfarenheter, säger Åsa Pettersson, vd för Energiföretagen Sverige i en kommentar.

Klimatomställningen fortsatt viktigt

Genom kriget i Ukraina har hela EU lärt sig att oberoende av fossila bränslen inte bara är en klimatfråga utan också en fråga om säkerhet och minskat beroende av rysk energi. Det är förstås viktigt att inte tappa fart i klimatomställningen samtidigt som man bygger upp sin förmåga att klara till exempel cyberangrepp. Digitaliseringen och elektrifieringen av energisystemen innebär stora möjligheter men också utmaningar och nya säkerhetsaspekter behöver beaktas.

Sex civilområden föreslås

Beredskapssektorerna är inte det enda som föreslås utan Sverige delas in i sex civilområden under ledning av varsin länsstyrelse. Det betyder att en ny regional organisation bildas med varsin civilområdeschef. Det är länsstyrelserna i Norrbotten, Örebro, Stockholm, Östergötland, Västra Götaland och Skåne län som blir civilområdesansvariga. Här ska samarbete ske med Försvarsmakten för att kunna stärka totalförsvaret. Hur dialogen och rollen för de energiföretagsmedlemmar som ligger i de olika civilområdena berörs kan komma att variera. Här får vi be att återkomma med information när det klarnat.

Läs mer om reformerna på regeringens hemsida.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Emma Johansson

Emma Johansson

Ansvarig säkerhetsfrågor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 25 05
E-post: emma.johansson@energiforetagen.se