Energiföretagens vd om incitamentsutredningen

Publicerat av: Viktor Nordqvist ·

Regeringens särskilda utredare Ulrika Liljeberg kommer idag under eftermiddagen att lämna över sina förslag som stärker kommunernas incitament att medverka till utbyggnad av vindkraft. Energiföretagens Åsa Pettersson intervjuades av TT med anledningen av den kommande utredningen. 

Den så kallade incitamentsutredningen har i huvudsak två uppdrag. Det ena uppdraget är att föreslå ett system för kompensation till lokalsamhällen och dem vars omgivning påtagligt påverkas av vindkraftsutbyggnad. Det andra uppdraget är att lämna förslag för att stärka kommunernas incitament att medverka till utbyggd vindkraft.  

TT intervjuade i veckan Energiföretagens vd Åsa Pettersson med anledning av den kommande utredningen. I intervjun lyfte Åsa bland annat vikten av att hitta en balans för eventuell ekonomisk ersättning som inte hotar lönsamheten i investeringarna, samtidigt som det blir en tillräckligt stor morot för kommunerna. Det får inte bli för dyrt menar Åsa Pettersson eftersom risken då är att projekten etablerar sig i något annat land (och tillväxt och arbetstillfällen uteblir).  

Energiföretagen anser att utbyggnaden av vindkraft, liksom andra fossilfria kraftslag och elnät, är central för Sveriges möjlighet att ställa om till ett fossilfritt samhälle. En nyckel för att lyckas är att öka den lokala acceptansen. Många aktörer, såväl kommuner som organisationer och företag, har lyft behovet av ökade lokala incitament, bland annat ekonomisk kompensation, något som utredaren förväntas lägga förslag på.  

Energiföretagen kommenterar utredningen i detalj när den presenterats i sin helhet vilket sker 15.00, 27 april.  

Utredaren har bland annat haft i uppdrag att:  

  • Lämna förslag till system för att kompensera dem vars omgivning påtagligt påverkas av vindkraftsutbyggnad.  
  • Lämna förslag för att ge kommunerna stärkta incitament att medverka till utbyggd vindkraft.  
  • Redovisa möjliga insatser, utöver stärkta incitament, som stärker kommunernas förmåga att stödja utbyggnad av vindkraften.  
  • Säkerställa att förslagen inte påverkar skatteområdet.  
  • Lämna nödvändiga författningsförslag.  
 

Kontakta mig om du vill veta mer

Lars Andersson

Lars Andersson

Ansvarig för vindkraft, solenergi och energilager/vätgas
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 25 04
Mobil: 070-111 27 02
E-post: lars.andersson@energiforetagen.se