Utbetalning av elstöd - information från Försäkringskassan

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Försäkringskassan har nu gått ut med information om utbetalningen av det elstöd som gäller hushåll i hela Sverige. Senast den 9 juni räknar Försäkringskassan med att alla landets hushåll har fått stödet. För att snabbare få pengarna ska man registrera sitt konto hos Swedbank före den 10 maj om man inte redan gjort det. Har man konto hos Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan kommer pengarna dit.

Försäkringskassan skriver i sitt pressmeddelande:

"Stödet omfattar cirka 10 miljarder kronor och alla landets hushåll – cirka 5 miljoner – kommer få del av elstödet. Tidplanen avser elstödet till privatpersoner i hela landet för perioden november och december 2022. Elstödet går till den som stod på elnätsavtalet den 31 december 2022.

Elstöd lämnas för 80 procent av den el som förbrukades. Stödet per kilowattimme är:

  • 90 öre i elområde 1 och 2
  • 126 öre i elområde 3
  • 129 öre i elområde 4

Det bästa den enskilde kan göra för att få pengarna så fort som möjligt är att anmäla sitt konto till Swedbanks kontoregister före 10 maj om man inte gjort det tidigare. Man blir inte kund hos Swedbank i och med detta. Även Swedbanks kunder bör kontrollera att de har ett konto anmält till kontoregistret. Det går självklart även att anmäla sitt konto efter den 10 maj för att snabba på processen och undvika en aviutbetalning.

Varken Försäkringskassan eller Swedbank kommer att ringa upp eller skicka sms eller mail för att fråga om kontouppgifter. Om någon frågar efter kontouppgifter via epost, brev eller telefon ska man snarast avsluta kontakten.

Den som har pension från Pensionsmyndigheten får pengarna till samma konto som pensionen, om det inte finns ett annat konto i Swedbanks kontoregister. Om vi inte hittar något konto i Swedbanks kontoregister, hos Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten, så skickas en utbetalningsavi. Den kan lösas in gratis online på swedbank.se eller på ett kontor hos Swedbank eller Sparbankerna.

De som hade flera elnätsavtal den 31 december 2022 får en utbetalning per avtal. Pengarna kan komma olika dagar. Man får också ett beslutsbrev från Försäkringskassan per avtal.
En mindre grupp kommer att få vänta längre än den 9 juni på sina utbetalningar – detta på grund av manuella kontroller för att förhindra felaktiga utbetalningar."

För övergripande information om Elstöd, se Försäkringskassan webbsida  www.forsakringskassan.se/elstod

Till Swedbanks Kontoregister: www.swedbank.se/kontoregister