Förebyggande arbete mot attentat och terrordåd

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Håll i och håll ut. Terrorhotnivån förväntas att ligga kvar för en längre tid i Sverige vilket föranleder att ha goda rutiner för säkerhets- och kontinuitetsarbetet. Det är viktigt med rutiner i den här situationen med ökad terrorhotnivå. Det är ingenting som går omärkt förbi att vi befinner oss i en värld full av oro och obalans. Här följer några råd till Sveriges energiföretag.

Det är mycket som vi vet och det är även mycket som vi inte vet. En förändrad terrorhotnivå från en trea till en fyra innebär dock ett ökat hot och risker mot svensk säkerhet, både direkt och indirekt. Höjningen av terrorhotnivån ska fungera som en signal till alla berörda samhällsaktörer om vikten av att fortsätta arbeta med åtgärder för att minska risken för att ett terrorattentat ska inträffa. Mer information finns att läsa på Säpos webbplats.

Lyssna in omvärlden och analysera

– Rutiner och vägledningar samt att öva på dessa hjälper energiföretag att ta förankrade beslut mitt i en kaosartad värld med krig, klimatförändringar och terrorhot. Vi har inte all information vad gäller världssituationen men vi kan alla bilda oss en uppfattning, säger Emma Johansson som är ansvarig för säkerhetsfrågor hos Energiföretagen Sverige.

– Det gäller att göra världsbilden till sin egen spelplan och fatta beslut oavsett hotnivå. Lyssna in information på olika sätt från olika media, internationell och svensk media. Att välja vilka plattformar att lyssna till för att göra en omvärldsanalys i det läge som råder är viktigt för att hålla en balans i säkerhetsarbetet. Av vikt är också att inte skapa onödig oro via desinformation och att orka hålla i och hålla ut, poängterar Emma Johansson vidare.

Vägledning och planering

Här finns vägledningar från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som kan hjälpa i det förebyggande arbetet mot attentat och terrorhot, med checklistor samt verktyg för planering av kontinuitet.

Vägledning ”Säkerhet i offentlig miljö, skydd mot antagonistiska hot och terrorism”

Om kontinuitetshantering, från MSB:s webbplats

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Emma Johansson

Emma Johansson

Ansvarig säkerhetsfrågor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 25 05
E-post: emma.johansson@energiforetagen.se