Senaste nytt om elnätsregleringen

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Energimarknadsinspektionen, Ei, har den 24 augusti presenterat material inför besluten om intäktsramar. Det finns möjlighet att lämna synpunkter på metodbeskrivningar för kalkylränta och incitament för flexibilitetstjänster senast den 18 september. Sedan tidigare finns även möjlighet att lämna synpunkter på normvärdeslistan senast den 31 augusti. Dessutom har Ei:s arbete med incitament för kvalitet och effektivt nätutnyttjande resulterat i föreskrifter som nu remitterats till den 19 september.

Nu när Ei har pausat det planerade metodbytet meddelar de att de fortsätter med den metod som tillämpades under perioden 2020–2023. Vidare meddelar Ei att vissa förändringar avseende kalkylränta, incitament för flex samt prognoser för avbrottsersättningen kommer att införas. Detta torde innebära att Ei vad gäller löpande påverkbara kostnader fortsätter att tillämpa historiska referensvärden (2018–2021).

Fler remisser – tidpunkt för rapportering av uppgifter påverkas

Utöver materialet som presenterats ovan har Ei flaggat för att Ei:s föreskrifter om bland annat inlämningsuppgifter kommer på remiss den 4 september med en relativt kort remisstid. Ei har för avsikt att fatta beslut om inlämningsföreskrifterna den 11 oktober.

Detta innebär att rapportering av uppgifter inför tillsynsperioden 2024–2027 inte kan ske förrän efter den 11 oktober.

Energiföretagen svarar

Energiföretagen har för avsikt att lämna synpunkter avseende kalkylräntan och incitament för flexibilitetstjänster. Frågorna hanteras i särskilda arbetsgrupper hos Energiföretagen. Elnätsföretagen har givetvis möjligheter att inkomma med synpunkter till Energiföretagen senast den 8 september.

När det gäller föreskrifterna för kvalitet och effektivt nätutnyttjande har synpunkter löpande lämnats under arbetets gång. Energiföretagen kommer därför att granska föreskrifterna för att se om det är relevant att lämna ytterligare synpunkter.

När det gäller föreskrifterna om bland annat inlämningsuppgifter kommer Energiföretagen att lämna erforderliga synpunkter.

Beträffande normvärdeslistan kommer Energiföretagen att lämna övergripande och mestadels positiva synpunkter. När det gäller synpunkter på detaljnivå överlåter Energiföretagen åt elnätsföretagen att lämna sådana. Det är givetvis positivt om Ei får besked om saknade eller otydliga normkoder samt i erforderliga fall nivåerna på koderna. Samtidigt bör beaktas att helheten av nya normlistan kanske är viktigare än detaljerna för de enskilda koderna.

Informationsmöte

Energiföretagen har för avsikt att hålla ett digitalt informationsmöte om ytterligare detaljer kring elnätsregleringen efter den 15 september. Då utgår vi ifrån att vi har fått ytterligare detaljer av Ei. Vår ambition är att under tiden fram till dess ha ytterligare dialog med Ei. Kallelse till detta möte skickas ut separat.

Läs nyhet hos Ei om underlag inför beslut om elnätsföretagens intäktsramar 2024–2027

Läs nyhet hos Ei om föreskrifter om incitament för kvalitet och effektivt nätutnyttjande

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Tomas Malmström

Tomas Malmström

Ansvarig elnät, regelverk och marknadsroller
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 25 02
E-post: tomas.malmstrom@energiforetagen.se