Viktigt för elnätsföretag: krigsplacering av entreprenörer

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Flera elnätsföretag i Sverige använder sig av entreprenörer för drift och underhåll av näten. I en krigssituation behövs denna personal för att säkra att elnäten kan repareras. Vi påminner elnätsföretagen om att påbörja dialog med entreprenörerna om krigsplacering av sina anställda. Utredningsarbete om personalbehov pågår och Energiföretagen vill se ett snabbspår för energisektorn.

Arbetsgivaren beslutar om krigsplacering av sin personal. De stora elnätsföretagen i Sverige med egen driftpersonal ser till att säkra sina resurser genom krigsplacering i den egna verksamheten. Samtidigt jobbar drygt 80 procent av alla distributionselektriker som finns i Sverige åt entreprenörsföretag som utför tjänster åt elnätsföretag.

Få igång dialog mellan beställare och entreprenörer – ny utredning på gång

Energiföretagen har regelbundna möten med Sveriges Elkraftsentreprenörer om samordning i beredskapsfrågor. Där har framkommit att flera elnätsföretag, när de krigsplacerar sina resurser, ofta glömmer att avtala med sina entreprenörer om att de ska krigsplacera sin personal.

– Det är viktigt att få igång en dialog mellan beställare och entreprenörer om hur det här görs på bästa sätt, eftersom personalen hos entreprenörerna är kopplade till elnätsföretagen via de service- och underhållskontrakt som finns mellan parterna. Vi har också fått en uppdaterad guideline för bemanning av en krigsorganisation att luta oss mot, säger Mats Ählberg, som är branschansvarig hos Sveriges Elkraftentreprenörer.

Den skrift som Mats Ählberg refererar till är MSB:s ”Vägledning för offentliga och privata aktörer inom krigsorganisation och krigsplacering”.

Regeringen har också i slutet av juli tillsatt en ny utredning om ”En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det civila försvaret, Dir. 2023:116”. En särskild utredare ska analysera och lämna förslag om hur personalbehoven inom det civila försvaret kan tryggas. Syftet är att föreslå en långsiktigt hållbar personalförsörjning av det civila försvaret. Uppdraget ska redovisas senast den 27 januari 2025.

Snabbspår för energisektorn och dialog med myndigheter

– Utredningen om personalförsörjning pågår en bra tid. Energiföretagen vill se ett snabbspår för energisektorn där vägledningen för krigsplacering inom energisektorn utvidgas. Branschen har ett stort behov av underentreprenörer och leverantörer i hela försörjningskedjan. Energiföretagen för dialog med Energimyndigheten och Svenska kraftnät om detta, säger Emma Johansson som är säkerhetsansvarig hos Energiföretagen Sverige.

Svenska kraftnät och Energimyndigheten informerar Plikt-och prövningsverket om vilka företag som kan krigsplacera sin personal. Därför är dialogen med myndigheterna viktig, så att företag som har underleverantörer inom energibranschen får möjlighet att krigsplacera sin personal enligt allmänna tjänsteplikten.

– Energiföretagen vill se aktivering av civilplikt inom energisektorn för att säkerställa personalförsörjning vid höjd beredskap och ytterst krig, avslutar Emma Johansson.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Emma Johansson

Emma Johansson

Ansvarig säkerhetsfrågor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 25 05
E-post: emma.johansson@energiforetagen.se