Nya MSB-föreskrifter om utländska direktinvesteringar

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har publicerat föreskrifter om samhällsviktiga verksamheter som omfattas av lagen om granskning av utländska direktinvesteringar.

Samhällsviktig verksamhet är en av sju skyddsvärda verksamheter som pekas ut i lagen där utländska direktinvesteringar kan inverka skadligt på Sveriges säkerhet, alternativt allmän ordning eller allmän säkerhet i Sverige. MSB får enligt förordningen (2023:624) om granskning av utländska direktinvesteringar meddela föreskrifter om vilka samhällsviktiga verksamheter som ska omfattas av lagen om granskning av utländska direktinvesteringar. 

För mer information läs nyhet på MSB:s webbplats.

Läs direkt ”föreskrifter om vilka samhällsviktiga verksamheter som omfattas av lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar”.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Emma Johansson

Emma Johansson

Ansvarig säkerhetsfrågor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 25 05
E-post: emma.johansson@energiforetagen.se