Vattenkraftens omprövning behöver styrning

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Den nationella planen leder inte till en samordnad prövning med största möjliga nytta för vattenmiljön och för nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel, visar en ny rapport från Havs- och vattenmyndigheten. Även om rapporten innehåller några bra förslag så räcker det inte för att lösa de problem som kantat omprövningarna. Det som framför allt saknas är tydliga spelregler och politisk styrning.

Den 1 december redovisade Havs- och vattenmyndigheten regeringsuppdraget att följa upp och analysera arbetet med att förse vattenkraften med moderna miljövillkor (M2019/01769). Syftet med uppdraget är att kunna bedöma huruvida genomförandet av den nationella planen leder till en samordnad prövning med största möjliga nytta för vattenmiljön och för nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel.

– För den som tagit del av rapporten är svaret ett klart nej, säger Johan Bladh som är Energiföretagens vattenkraftsexpert.

Vitt skilda målbilder mellan aktörerna

Rapporten beskriver en process som med facit i hand kanske aldrig hade förutsättningar att fungera fullt ut. De undersökningar som gjorts inom ramen för uppdraget visar på de vitt skilda målbilder och den avsaknad av förtroende som råder mellan processens inblandade aktörer.

I ena hörnet står verksamhetsutövarna som upplever ett ensidigt miljöfokus och orimliga krav från länsstyrelserna och vattenmyndigheterna. I det andra hörnet står länsstyrelserna som upplever verksamhetsutövarna som ovilliga att bidra i samverkan, en beskrivning som många verksamhetsutövare inte alls håller med om. Mitt emellan står de nationella myndigheterna Havs- och vattenmyndigheten, Svenska kraftnät och Energimyndigheten och försöker vägleda, med uppenbar brist på framgång. Detta är också anledningen till att politikerna drog i bromsen efter bara ett års genomförande och beslutade om en paus för omprövningarna

De lösningar som föreslås i rapporten då, kan de bidra till att lösa problemen? Johan Bladh anser att rapporten innehåller några bra förslag, men att de sammantaget är otillräckliga för att lösa de problem som kantat omprövningarna.

Behov av politisk styrning

– Förslaget om parallell samverkan och normsättning och en tydligare roll för Svenska kraftnät och Energimyndigheten känner vi igen från Svenska kraftnäts konsekvensutredning. Dessa förslag är bra och kommer att bidra positivt, bedömer Johan Bladh. Men det som framför allt saknas är tydliga spelregler, och i det avseendet är Havs- och vattenmyndigheternas förslag otillräckliga. 

Energiföretagen har återkommande pekat på behovet av politisk styrning när det gäller syftet med samverkan och en tydlig avvägning mellan vattenmiljö och vattenkraft i form av bindande riktvärden för produktionsförlust och reglerförmåga.

– Regeringen måste slå fast i förordning var gränsen för betydande negativ påverkan på kraftsystemet går. Om ramarna för processen blir tydliga och bindande så kommer också de inblandade aktörerna att kunna mötas i samverkan, menar Johan Bladh.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Johan Bladh

Johan Bladh

Ansvarig vattenkraft
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 60
E-post: johan.bladh@energiforetagen.se