Dags att återredovisa till Kammarkollegiet från förra vinters elpriskompensation

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Nu har Kammarkollegiet öppnat en e-tjänst där elnätsföretagen ska återredovisa förra vinterns elprisstöd. Återredovisningen om hur ersättningen har använts ska göras senast den 31 mars 2023. Observera att det är viktigt att återredovisningen görs, annars riskerar elnätsföretaget att bli återbetalningsskyldig.

Foto: Mostphotos

Kammarkollegiet ansvarar för att följa upp att elnätsföretagen betalat ut kompensationen till hushållen. Kammarkollegiet har granskat tio företag och konstaterat att det funnits tillfredsställande rutiner för utbetalning av elpriskompensation och fakturering av administrativ ersättning.

Återredovisning görs här på Kammarkollegiets webbplats.

Här finns ytterligare information från Kammarkollegiet om återredovisningen.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Elin Krona

Elin Krona

Jurist
Enhet: Medlemsrelationer & juridik
Telefon: 08-677 26 15
E-post: elin.krona@energiforetagen.se