91st ICOLD Annual Meeting in Gothenburg om stora dammar

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Swedish National Committee On Large Dams, där Energiföretagen Sverige ingår som största medlem och finansiär, arrangerade 10–15 juni en konferens med årsmöte för International Commission On Large Dams. Mötet hölls på Gothia Towers och Svenska mässan i Göteborg – en mycket bra lokal där alla aktiviteter kunde samlas under ett tak.

Foto: Per Elvnejd Energiföretagen 

ICOLD är en internationell organisation, med över 100 medlemsländer, som samlar världens expertis inom dammar och dammsäkerhet. I Sverige har vi dammar huvudsakligen för vattenkraftproduktion, men internationellt finns det många andra betydande användningsområden såsom dricksvattenförsörjning, bevattning, deponering av gruvavfall och översvämningsskydd.

Organisationens beslutande organ är General Assembly, där en representant från respektive medlemsland har en röst. General Assembly samlas en gång per år i samband med årsmöten eller kongresser (som hålls vart tredje år). Men ett årsmöte är så mycket mer än bara General Assembly – så även årets upplaga i Göteborg.

Gediget innehåll med olika aktiviteter

Konferensen innehöll allt det som brukar finnas på dessa möten:

  • Workshops och arbetsmöten för ICOLD:s tekniska kommittéer (det finns ett 30 tal sådana som behandlar alla möjliga frågor kopplade till dammar).
  • Ett symposium till vilket mer än 300 papers (vetenskapliga artiklar) accepterades (ursprungligen skickades över 500 abstracts in), varav ca 100 presenterades muntligt på någon av de fyra parallella sessionerna som pågick under två dagar.
  • En utställning med ca 40 företag/organisationer – både svenska och internationella.
  • Ett antal heldags och halvdags studiebesök till olika dammanläggningar och andra intressanta platser i närheten av Göteborg.
  • Ett gediget program med dagliga utflykter för medföljande partners till konferensdeltagarna, ifall de skulle tröttna på att vistas bland dammfolket hela veckan.

Locka unga, intressera och roa deltagarna

– Inom ICOLD finns sedan drygt 10 år ett särskilt initiativ för att locka fler unga till branschen: Young Professionals Forum (YPF). För denna målgrupp anordnades särskilda aktiviteter i form av nätverksmöte, mentorsluncher och ett besök med middag och dryck på Universeum, berättar Per Elvnejd från Energiföretagen som ansvarar för dammsäkerhet hos Energiföretagen och deltog i evenemanget. Han fortsätter:

– För att ge deltagarna fler skäl att komma till konferensen erbjöd SwedCOLD i anslutning till det ordinarie programmet även ett antal endagarskurser och workshops. Bland dessa kan nämnas numerisk modellering av betongdammar, riskanalys för gruvdammar och miljöanpassning av dammar. Risk att somna på rasterna? Inte då, ”uppehållsrummet” erbjöd bordtennis, hockeyspel och selfiehörna med uppstoppad älg.

Inte heller på kvällstid lämnades deltagarna vind för våg. Första dagen hölls det välkomstmottagning med bubbel, snittar och middag i utställningslokalen. Dagen efter hade ICOLD:s Europaklubb middag på en karaokebar, där det sjöngs långt in på natten. I bästa tänkbara väder firades (en för tidig) midsommar på Liseberg, med ringdans, klassiska lekar och en vandrande midsommarstång. Konferensen avslutades med sittande bankettmiddag för alla deltagare, med underhållning under själva middagen och efterföljande dans till liveband som spelade guldkorn ur den svenska musikskatten.

Bred organisationskommitté från branschen

Organisationskommittén bestod av Anders Isander – Uniper, Maria Bartsch – Svenska kraftnät, Per Elvnejd – Energiföretagen, Finn Midböe – Rejlers, Erik Nordström– Vattenfall, Sara Töyre – LKAB, Lisa Broberg– Sweco, Öyvind Lier – Norconsult, Gabriella Molinder – Sweco och Stina Åstrand – Fortum.

De kunde efter flera års förberedelser och en mycket intensiv vecka summera en väldigt lyckad konferens som lockade över 1 200 deltagare från 78 olika länder. Gothia Towers hotell hade också fördelen att det fanns boendemöjlighet för merparten av deltagarna.