Biodiversitet och förnybar energi diskuteras vid BEN-frukost

Publicerat av: Viktor Nordqvist ·

Energiföretagens senaste BEN-frukostmöte blev platsen för en engagerande diskussion om biodiversitet och förnybar energi är en målkonflikt eller inte på EU-nivå. 

Finländska Europaparlamentarikern Nils Torvalds gästade Energiföretagens BEN-frukost den 1 juni i Bryssel. BEN, eller Bryssels Energinätverk, vilken erbjuder en plattform för svenskspråkiga yrkesverksamma i Bryssel som arbetar med energifrågor att träffas och diskutera aktuella ärenden. Nils Torvalds var Europaparlamentets förhandlare för hållbarhetskriterierna i förnybartsdirektivet RED.

Under frukostmötet diskuterades huruvida biodiversitet och förnybar energi är en målkonflikten på EU-nivå. Nils Torvalds höll en engagerande presentation där han bland annat delade med sig av sina erfarenheter som förhandlare i förnybartdirektivet. Tillsammans med Energiföretagens Brysselchef Julia Lindholm, diskuterade de även hur de nordiska länderna kan samarbeta för ett mer balanserat maktförhållande i EU och hur industrin bäst kan påverka EU-lagstiftning. Samtalet gav deltagarna givande insikter i den pågående processen i naturrestaureringsfrågan och det öppna formatet bjöd in till en givande dialog med deltagarna.

Torvalds delade även sin syn på hur dynamiken i förhandlingarna mellan EU-institutionerna har förändrats under de senaste åren och hur synen på biodiversitet även skiljer sig åt beroende på nationella perspektiv och förutsättningar.

Bland deltagarna fanns representanter från svenska branschorganisationer, företag inom energibranschen, regionkontor. Diskussionerna vid BEN-frukosten erbjöd en unik möjlighet för deltagarna att utbyta kunskap, analyser och erfarenheter i en avslappnad och stimulerande miljö.  

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Julia Lindholm

Julia Lindholm

Ansvarig Energiföretagens Brysselkontor
Enhet: Politik & samhälle
Telefon: +32 483 033 156
E-post: julia.lindholm@swedenergy.se