Detta sker hos Ei nu vid pausat byte i intäktsregleringen

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Energimarknadsinspektionen (Ei) har påbörjat arbetet med att se över vad som praktiskt behöver göras för att fatta beslut om elnätsföretagens intäktsramar enligt den metod som tillämpas för intäktsramarna för tillsynsperioden 2020–2023. Detta sedan kammarrätten i dom meddelat att Ei inte får begära in uppgifter för ny beräkningsmetod avseende tillsynsperioden 2024–2027.

Metodbytet pausas alltså och i stället ska Ei fatta beslut om elnätsföretagens intäktsramar 2024–2027 enligt en kapacitetsbevarande metod. Inriktningen är att ändra så lite som möjligt i metoden som användes när besluten om intäktsramar 2020–2023 fattades. För att anpassa metoden till ellagen införs ett incitament för användning av flexibilitetstjänster.

Följande meddelar Ei också på sin webbplats:

  • Ei ska ta fram föreskrifter för att få begära in uppgifterna som behövs för att tillämpa metoden som användes vid beslut om intäktsramar 2020–2023. Föreskrifter och en konsekvensanalys ska även remitteras före beslut.
  • För att det ska gå att rapportera in uppgifter enligt en kapacitetsbevarande metod måste IT-systemet för företagens inrapportering byggas om. Ei kan ännu inte säga när uppgifter kan rapporteras in.
  • En ny normvärdeslista har tagits fram för tillsynsperioden 2024–2027, som Ei ska skicka ut till elnätsföretagen för att få synpunkter. Sista svarsdatum är den 31 augusti.

När ny information finns, publiceras den på Ei:s projektsida för Intäktsramar 2024–2027.

Läs hela nyheten på Ei:s webbplats.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Tomas Malmström

Tomas Malmström

Ansvarig elnät, regelverk och marknadsroller
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 25 02
E-post: tomas.malmstrom@energiforetagen.se