Energiföretagen lyfter branschens kompetensförsörjning

Publicerat av: Viktor Nordqvist ·

Kompetensförsörjningen till energibranschen är en av de viktigaste frågorna att lösa för att klara elektrifieringen och genom den, klimatomställningen. Energiföretagen Sverige agerar på olika sätt för att bidra. Dels genom insatser för att inspirera fler att söka sig till branschen, dels genom insatser gentemot politiker och myndigheter. 

Den 14 juni träffade Energiföretagens vd, Åsa Pettersson, Erik Scheller, statssekreterare hos skolminister Lotta Edholm på Utbildningsdepartementet. Ursprunget till mötet var en förfrågan från Energiföretagen när det stod klart att Åsbros branschskola för distributionselektriker som har varit framgångsrik, inte skulle kunna fortsätta eftersom budgeten för branschskolan avslutades. Vid mötet redogjorde Åsa Pettersson även för branschens kompetensbehov i stort, med fokus på de cirka 8 000 tekniker och ingenjörer som efterfrågas de närmaste tre åren. 

Regeringen hänvisar till kommande utredningar 

Statssekreteraren var intresserad av utvecklingen i branschen och förstod att behovet av fler med energikompetens är stort. Han var medveten om branschens reaktion på att branschskolan inte kan fortsätta men hänvisade till en pågående utvärdering av satsningen och till att kommunerna bör ta ansvar för gymnasieutbildningen. Erik Scheller lyfte också till en annan utredning som pågår, ”Långsiktig och behovsanpassad yrkesutbildning för vuxna. Dir. 2022:84".

Utredaren ska i första hand se över hur ”yrkesutbildningen inom kommunal vuxenutbildning (komvux) kan bli mer effektiv och bättre anpassad efter de behov som finns, både på arbetsmarknaden och hos individer”. Även detta kan vara en viktig utredning för energibranschen att följa. Exempelvis skulle de som blir varslade i andra branscher med rätt utbildning kunna få en framtid i en bransch som verkligen efterfrågar dem. Den särskilda utredaren ska redovisa uppdraget senast den 15 februari 2024 och Energiföretagen kommer att följa utredningen med intresse och se över hur vi kan bidra. 

Tydliggör energiutbildningar på Yrkeshögskolan 

Åsa Pettersson tog även upp frågan om att synliggöra de energiutbildningar som faktiskt erbjuds. Som exempel lyfte hon att varken energi eller klimat finns som egna kategorier på www.yrkeshogskolan.se. Den som exempelvis vill bli distributionselektriker, elkraftingenjör eller drifttekniker förutsätts förstå att dessa jobb döljer sig under rubriken ”Teknik och tillverkning”. För att försöka ändra på detta har Energiföretagen skrivit till generaldirektören för Myndigheten för yrkeshögskolan och bett om en ändring.  

Läs mer om Åsbro i tidigare nyhet som branschskolan.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Annika Johannesson

Annika Johannesson

Tf ansvarig kompetensförsörjning samt ansvarig validering av yrkesprofiler
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 07
E-post: annika.johannesson@energiforetagen.se