Fjärrvärme-upprop: Distributionsgruppen söker nya ledamöter

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Distributionsgruppen, som ligger under rådet för värme- och kyldistribution hos Energiföretagen, söker fler ledamöter. Det finns mycket arbete att göra och sekreterare Leif Nordengren från Energiföretagen öppnar sin famn för nya goda krafter.

– Vi behöver fler deltagare i distributionsgruppen. Det finns mycket att göra nu och därför är det läge att utöka gruppen från nuvarande sju deltagare till kanske nio. Den stora uppgiften handlar om att tillsammans skriva och uppdatera de tekniska bestämmelserna. Att svara på remisser ingår också i uppgifterna, liksom att arbeta med olika projektfrågor, säger Leif Nordengren.

För att klara av den ökade arbetsvolymen behöver fler arbetsgrupper tillsättas som därmed kräver fler involverade deltagare från medlemsföretagen. Stora jobb finns framåt i form av uppdateringar till exempel av läggningsanvisningar och underhållshandboken.

Välkomna att anmäla er till distributionsgruppen

Känner du lust att vara med och utforma nya tekniska bestämmelser? Vill du vara med i olika projekt och lösa specifika frågor som rör distribution av värme och kyla? Ta då kontakt med Leif Nordengren på Energiföretagen Sverige.

Distributionsgruppen sammanträder fyra till fem gånger per år. Rena ad hoc-möten kan förekomma och fokusmöten i specifika frågor. Leif är som sagt sekreterare och rollen som ordförande är idag ambulerande.

Anmälan, kontakta Leif, se nedan.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Leif Nordengren

Leif Nordengren

Ansvarig distribution fjärrvärme
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 18
E-post: leif.nordengren@energiforetagen.se