Ibrahim: ”Synen på kompetens är en kulturskillnad”

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Ibrahim Alaff är palestinier och tog sin maskiningenjörsexamen i Kairo i början av 1990-talet. Sedan knappt tio år tillbaka är Sverige hans hemland – det sjätte i ordningen.

– Jag ser mig som en ingenjör av den gamla stammen och har alltid föredragit projekt inom ”brown field”: att bygga om, bygga ut och förbättra. Inte sällan har det varit i anläggningar som ska kunna vara i drift under projektets gång. Ju mer komplext, desto mer intressant och utmanande.

En stor omställning att komma till Sverige

Med drygt 20 års erfarenhet av stora energiprojekt i Nordafrika och Mellanöstern kom han 2014 till Sverige. Omställningen blev större än väntat, det har tagit tid att förstå den svenska ingenjörsrollen och arbetsplatskulturen. Ibrahim lyfter fram synen på specialisering som en av de största skillnaderna:

– En ingenjör i Mellanöstern och Afrika ska ha bred kompetens. I ett projekt med fokus på mekanik har en maskiningenjör rollen som projektledare, men även rollen som tekniskt ansvarig. Det tekniska ansvaret gäller allt mekaniskt, inte bara energiprocessen. Där ingår också den tekniska infrastrukturen – vatten, avlopp, ventilation och värme.

I Sverige visade det sig vara precis tvärtom. Svenska ingenjörer specialiserar sig redan under utbildningen och som projektledare är man just projektledare. Det tekniska ansvaret är ofta fördelat på flera personer med olika kompetens och processtekniken hålls skild från den tekniska försörjningen av byggnaden. Ibrahim ser fördelar med båda uppläggen:

– Den höga specialiseringen i Sverige kan göra det lättare att växla mellan olika branscher. I den kultur jag kommer ifrån jobbar man tekniskt brett men lär sig sin bransch på djupet.

”Snabbspåret” blev vägen in

Att byta kontext vid närmare 50 års ålder innebär dock en stor utmaning. Det är svårt att få sitt cv begripligt och rättvist värderat i rekryteringsprocesser. Ibrahim fick efter en tid rådet att komplettera med en svensk referens:

– Jag hoppade på det så kallade snabbspåret inom energiteknik på Luleå Tekniska Universitet. Den riktar sig just till utrikesfödda som redan har en grundutbildning.

Det halvåret gjorde skillnad; snart fick han jobb som energikonsult på Driftklart och kunde återta kontakten med energibranschen genom projekt inom biogas och fjärrvärme. Efter knappt ett år öppnade sig en ny möjlighet.

Vill ta av kavajen och ”få smutsa ner händerna”

Sedan början av april är Ibrahim laboratory manager inom den internationella VVS-koncernen Mobile Climate Control, MCC-HVAC. I Norrtälje pilottestar man system och komponenter för projekt i hela Europa.

– Jag ser framför allt fram emot en enklare vardag – bussen från Uppsala till Norrtälje är mer pålitlig än pendeln till Stockholm. Men det här ger mig också chans att återigen jobba internationellt och hands-on med teknik. Jag vill ju helst ta av mig kavajen och få smutsa ner händerna!

Ibrahim är en av de sex personer du möter i läromedlet Energi i klassrum, som trycks i sommar och lanseras till hösten. Syftet är att synliggöra energibranschen för den som är ny i Sverige. Det finns många som Ibrahim, som redan har rätt bakgrund, och för den som ännu inte valt yrke är det värdefullt att kunna visa en bransch som behöver kompetens.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Elin Fellers

Elin Fellers

Projektkoordinator välutbildade nyanlända
Enhet: Kommunikation
Telefon: 08-677 26 93
Mobil: 0701-64 44 47
E-post: elin.fellers@energiforetagen.se