Möte om elmarknadsöversynen med energiminister Ebba Busch

Publicerat av: Julia Lindholm ·

I måndags träffade Energiföretagens vd Åsa Pettersson och styrelsepresidiet i Eurelectric energi- och näringsminister Ebba Busch för att diskutera elmarknadsöversynen. Deltagarna skickade med sina viktigaste budskap till Ebba Busch inför att EU:s medlemsländer ska enas om en position om elmarknadsöversynen den 19 juni.

Under de senaste sex månaderna har Sverige haft ordförandeskapet för Europeiska unionens ministerråd, som kommer att överlämnas till Spanien vid månadsskiftet. Under Sveriges ordförandeskap har reformen av elmarknadsdesignen varit en av de centrala prioriteringarna, vilket också var i fokus för Eurelectrics möte med energiminister Ebba Busch. På mötet deltog även Leonhard Birnbaum, VD för E.ON, Markus Rauramo, VD för Fortum, samt Kristian Ruby, generalsekreterare för Eurelectric. Eurelectric är den europeiska branschorganisationen som samlar nationella branschorganisationer för energisektorn.  

- Det svenska ordförandeskapet är snart slut, och Energiföretagen är glada att kunna bistå våra europeiska kolleger att träffa ministern i ett viktigt skede. Nästa vecka ska svenska regeringen lotsa alla EU:s energiministrar till en kompromiss om en reformerad elmarknad, och kunde genom mötet skicka med våra viktigaste budskap, säger Åsa Pettersson, VD Energiföretagen. 

Delegaterna från Eurelectric presenterade de prioriteringar som den europeiska energibranschen fortsatt ser framför sig när förhandlingarna i rådet når ett viktigt skede, samt fortskrider under det spanska ordförandeskapet.  

Delegationen lade fram fem nyckelpunkter: 

  •  Förbättrad långsiktig avtalsförbindelse genom en balanserad kombination av frivilliga, icke-retroaktiva, teknikneutrala PPA- och CfD-kontrakt och kapacitetsmekanismer, balanserade med marknaden.  
  • Avveckling av nödåtgärder för att undvika snedvridningar på den inre marknaden och bevara förtroendet för investeringar. 
  • Säkerställa energileverantörers motståndskraft genom stresstester, i stället för obligatorisk hedging. 
  • Främjande av investeringar i elnätet genom positiva incitament och en mer proaktiv systemplanering. 
  • Införande av mer hanterbara finansiella regler med alternativ för icke-kontanta säkerheter. 

Ebba Busch försäkrade delegationen om att rådets prioritering är och har varit att lösa de underliggande problemen med elmarknaden som till exempel utbyggnad av elnäten. Ministern betonade även att det enligt henne har det varit ett allt för stort politiskt fokus på krisåtgärder.  

Rådet förväntas under ledning av det svenska ordförandeskapet enas om en gemensam position om elmarknadsöversynen under ministerrådetsmötet den 19 juni, för att sedan gå vidare till trilogförhandlingar med Europaparlamentet under hösten.  

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Julia Lindholm

Julia Lindholm

Ansvarig Energiföretagens Brysselkontor
Enhet: Politik & samhälle
Telefon: +32 483 033 156
E-post: julia.lindholm@swedenergy.se