Val i Spanien kan påverka EU-förhandlingar om elmarknaden

Publicerat av: Julia Lindholm ·

Efter att Spaniens premiärminister Pedro Sánchez parti har drabbats av nederlag i lokala och kommunala val meddelade Sánchez att han skulle upplösa parlamentet och utlysa nyval den 23 juli. Med landets planerade ordförandeskap i ministerrådet den 1 juli finns det en oro att den spanska politiska situationen, som är mycket färgad av de höga energipriserna, kan påverka EU:s arbete med elmarknadsreformen.

Valet i Spanien kan därför komma att påverka EU-frågor som ännu inte har blivit färdigställda. Det kan finnas risk för att den spanska politiska situationen blir tongivande i ministerrådets arbete och att rådets position i elmarknadsreformen kan präglas av mer förstatligande mekanismer, vilket efterfrågas i Spanien.  

I europaparlamentet, som är en av de lagstiftande institutionerna bredvid ministerrådet, är den spanska socialdemokraten Nicolas Gonzáles Casares ansvarig förhandlare för reformen av elmarknadsdesignen. Med spanskt ordförandeskap i rådet och en spansk förhandlare i europaparlamentet har uppmärksamheten riktats mot det nationella inflytandet i frågan.  

För att ge lite bakgrund om ett ordförandeskap i EU fungerar det så att varje medlemsland roterar ordförandeskapet var sjätte månad. Under sitt ordförandeskap ansvarar landet för att sätta ministerrådets agenda och agera som en opartisk mäklare mellan medlemsländerna. Syftet är att underlätta samarbete och beslutsfattande inom unionen. Det förväntas att ordförandelandet agerar som en opartisk förmedlare och stöder EU:s övergripande mål utan att påverka för mycket med sina egna nationella intressen.  

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Julia Lindholm

Julia Lindholm

Ansvarig Energiföretagens Brysselkontor
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: +32 483 033 156
E-post: julia.lindholm@swedenergy.se