Regionala styrgrupper besökte Bryssel

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Energiföretagens styrgrupper för region Nord och region Väst genomförde under tre dagar i början av veckan ett givande studiebesök i Bryssel för att fördjupa sina kunskaper om EU:s lagstiftningsprocess och energipolitik. Besöket erbjöd en inspirerande och lärorik upplevelse, där deltagarna fick möjlighet att delta i flera innehållsrika möten med representanter från olika områden inom det energipolitiska spektrumet.

Under början av veckan har Energiföretagens styrgrupper för region Nord och region Väst besökt Bryssel för att fördjupa sin kunskap om EU:s lagstiftningsprocess och energipolitik. Besöket erbjöd en inspirerande och lärorik upplevelse, där deltagarna fick möjlighet att delta i flera innehållsrika möten med representanter från olika områden inom det energipolitiska spektrumet.

Julia Lindholm, Energiföretagens Brysselchef berättade för deltagarna hur Energiföretagen arbetar på plats med att påverka den europeiska lagstiftningen. Julia presenterade också en översikt över de lagförslag som ligger på bordet. Från mötet kunde deltagarna ta med sig hur viktigt det är att de lokala erfarenheterna lyfts fram och hur medlemmarna kan delta i påverkansprocessen.

– Nu är det crunch time i Bryssel. EU:s institutioner har stort fokus på att förhandla klart flera stora energilagar innan EU-mandatperiodens slut, och det är viktigt både för lagstiftarna och stora påverkansdrivande organisationer att träffa aktörer som berörs lokalt och regionalt. Som Energiföretagens representant i Bryssel företräder jag medlemmarnas intressen, och att komplettera budskapet med konkreta exempel på hur lagstiftning påverkar energibolag i Sveriges regioner är mycket värdefullt i vårt påverkansarbete, säger Energiföretagens Brysselchef Julia Lindholm.

Deltagarna träffade bland andra Ville Niemi, energiråd vid den finska representationen i Bryssel. Mötet med Niemi gav gruppen en djupare förståelse för medlemsländernas förhandlingsprocess i rådet och han betonade vikten av det nordiska samarbetet i energifrågor.

Styrgrupperna mötte svenska europaparlamentarikern Emma Wiesner, som delade med sig av sina erfarenheter och unika insikter i hur de politiska förhandlingarna går till i Europaparlamentet. Under mötet diskuterades bioenergi och biodiversitet, där Emma berättade om hur dessa frågor behandlas och hur svenska förutsättningar kan lyftas fram på EU-nivå.

–  Vi fick förståelse om hur viktigt vårt, det lokala energiföretagets engagemang är, även i Brysselfrågor. Hjälps vi åt så har vi stora möjligheter att informera- och påverka politikerna i Bryssel. Vi har ju lite speciella förutsättningar, vi som verkar i den norra delen av Europa, säger Jan Eriksson, Vd Umeå Energi Elnät.

Emma%20Wiesner%20studiebesök%201.jpg
Möte med svenska europaparlamentarikern Emma Wiesner.

En informativ del av studiebesöket var mötet hos den europeiska branschorganisationen Eurelectric. En detaljerad översikt av både översynen av elmarknadsdesignen och tillståndsprocesserna i förnybartdirektivet presenterades. Det svenska perspektivet diskuterades i ljuset av de stora utmaningar elektrifieringen av samhället innebär när Europa ska ställa om till nollutsläpp av koldioxid. Styrgrupperna bekantade sig med Eurelectrics organisation, hur de genom att representera nästan hela den europeiska energibranschen blir en inflytelserik aktör, samt betydelsen av att ha aktiva representanter av Energiföretagen och dess medlemmar inom organisationen.

– Energifrågornas betydelse för ett starkt och grönt Europa ökar. Vi fick insyn i beslutsprocessen för branschens frågor och vikten av att våra medlemmar ger inspel till oss och t ex Eurelectric blev tydligare. Det tar vi med oss till vårt regionala arbete på hemmaplan, säger Mats Andersson, regionchef Nord.

Efwa%20och%20mats%20%20Aida%20eurelectric.jpg
Energiföretagens Mats Andersson och Efwa Nilsson tillsammans med Aida García och Savannah Altvater från Eurelectric.

Resan avslutades med ett lunchmöte med representanter från Västra Götalandsregionens Brysselkontor och North Sweden European Office. Styrgrupperna tog del av hur de svenska regionerna arbetar på plats i Bryssel med att förankra och driva regionala frågor i EU.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Julia Lindholm

Julia Lindholm

Ansvarig Energiföretagens Brysselkontor
Enhet: Politik & samhälle
Telefon: +32 483 033 156
E-post: julia.lindholm@swedenergy.se