Viktig information till elnätsföretag om inrapportering för elstöd till företag

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Elnätsföretagens roll i denna process är att förse Skatteverket med uppgifter om vem som får företräda nätföretaget i inrapporteringen och med information så att myndigheten kan fatta beslut om elstöden. Denna vecka skickar Skatteverket därför ett brev till alla elnätsföretag som har uttagspunkter i elområde 3 och 4. Brevet innehåller viktig information om att nätföretag snarast behöver anmäla ett ombud som kan lämna uppgifter om uttagspunkter. 

 

Förordning om elstöd till företag 

Den 8 maj 2023 beslutade regeringen om den förordning som gäller elstöd till företag i elområde 3 och 4. Det är Skatteverket som kommer att hantera elstöd till företag och till skillnad från konsumenterna behöver företagen ansöka digitalt för att få elstödet utbetalt. För att kunna få elstöd krävs att vissa förutsättningar ska vara uppfyllda, bl.a.: 

  • Måste det finnas ett giltigt elnätsavtal i elområde 3 eller 4 den 17 november 2022.  
  • För att ha rätt till stödet måste företaget eller organisationen bland annat ha betalat alla skatter och lämnat deklarationen i tid.  
  • Företaget eller organisationen får heller inte ha skulder hos Kronofogden  

Ytterligare detaljer om vad som krävs för att vara stödberättigad återfinns i förordningen SFS2023-233.pdf (svenskforfattningssamling.se)  

Nätföretagens roll i processen 

Nätföretagens roll i denna process är att förse Skatteverket med uppgifter om vem som får företräda nätföretaget i inrapporteringen och med information så att myndigheten kan fatta beslut om elstöden.  

Nätföretagen behöver snarast anmäla ett ombud som kan lämna uppgifter om uttagspunkter. 

Den här veckan kommer Skatteverket att skicka ett brev till alla nätföretag som har uttagspunkter i elområde 3 och 4. 

Brevet innehåller viktig information om att nätföretag snarast behöver anmäla ett ombud som kan lämna uppgifter om uttagspunkter. 

Ombudet anmäler ni på den blankett som finns bifogad i brevet. Blanketten behöver skickas tillbaka till Skatteverket omgående. Det är därför viktigt att brevet med blanketten kommer till behörig firmatecknare på ert nätföretag. När ombudet är registrerat hos Skatteverket kan uppgifterna om uttagspunkter lämnas i e-tjänsten. 

Observera att blanketten inte finns att ladda ner på skatteverket.se. Kontakta Skatteverket om ni behöver en ny blankett. 

Inrapportering av uppgifter om förbrukning m.m. 

På Skatteverkets webb Nätföretags rapportering om uttagspunkter | Skatteverket kan ni läsa mer om hur ni lämnar uppgifter om uttagspunkter. Där hittar ni även en teknisk beskrivning av rapporteringen och en länk till e-tjänsten ”Lämna in uppgifter om uttagspunkter”. E-tjänsten kommer även att finnas på ombudets ”Mina sidor” på Skatteverkets webbplats. 

Vilka uppgifter som ska rapporteras framgår av 20§ förordning om elstöd till företag (Förordning om elstöd till företag | Svensk författningssamling (svenskforfattningssamling.se) 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Elin Krona

Elin Krona

Jurist
Enhet: Medlemsrelationer & juridik
Telefon: 08-677 26 15
E-post: elin.krona@energiforetagen.se