31 mars sista dag för elnätsföretag att lämna avbrottsdata för 2022

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Energimarknadsinspektionen (Ei) påminner i en nyhet om att elnätsföretagen senast den 31 mars ska rapportera in avbrottsdata för år 2022. Uppgifterna används vid tillsyn av leveranskvalitet, kvalitetsjustering av intäktsramar och som underlag för statistik som Ei publicerar. Även Energiföretagen har samlat in statistik över driftstörning inom DARWin, vars framtid är osäker.

Foto: Sirpa Ukura/Mostphotos

Dessutom rapporterar Ei antal anläggningspunkter för låg- och högspänning till Elsäkerhetsverket som underlag för fakturering av elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift.

Läs mer i Ei:s nyhet här, inklusive vidare länkning till e-tjänsten för inrapportering

Energiföretagens driftstörningsstatistik DARWin 

Energiföretagen och dess föregångare har under flera årtionden samlat in och redovisat den nationella driftstörningsstatistiken. Dagens DARWin introducerades i början av 2000-talet och har i stort inte ändrats sedan dess.

– Att rapportera in data till DARWin är frivilligt för elnätsföretagen till skillnad för dagens obligatoriska rapportering till Ei. Då det numera är allt färre företag som rapporterar till DARWin står vi nu inför valet att fortsätta eller lägga ner. I närtid tänker vi skicka ut en medlemsenkät för att få en bättre bild av vad medlemmarna tycker, säger Matz Tapper som ansvarar för elnätsteknik och säkerhet hos Energiföretagen.

Ei:s statistik är mer kundorienterad medan DARWin är händelseorienterad. DARWin efterfrågas idag mest av forskare. En övergång till inrapportering i XML-format (utvecklad i ett tidigare Energiforskprojekt) är till exempel en förutsättning om DARWin ska kunna leva vidare framöver.

Läs om DARWin här hos Energiföretagen Sverige

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Matz Tapper

Matz Tapper

Ansvarig elnätsteknik och säkerhet
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 26
E-post: matz.tapper@energiforetagen.se