Branschorganisationen är en stark röst i debatten

Publicerat av: Viktor Nordqvist ·

Energifrågorna diskuteras flitigt i media. Energiföretagen vill och ska vara en aktiv del av den debatten. Året har börjat starkt med debattartiklar såväl lokalt, nationellt, nordiskt och i branschtidningar.

Året har börjat starkt gällande debattartiklar för Energiföretagen. Lanseringen av Energiföretagens nya rapport om att elbehovet i Sverige dubbleras kommande 20 år fick stor uppmärksamhet. I och med det så skrevs en debattartikel i tre versioner. En för elområde ett och två, en för elområde 3 och en för elområde 4. Syftet var att nå ut brett i landet och skapa en acceptans och förståelse för det kommande elbehovet och för de kraftslag och det elnät som kommer att behöva byggas kommande 20 år. Debattartikeln publicerades av 24 redaktioner från Piteå i norr till Trelleborg i söder. Undertecknade gjorde vd Åsa Pettersson och berörd regionchef.

Åsa Pettersson har synts med inte mindre än tre debattartiklar i Altinget. En debattartikel om ett ökat nordiskt samarbete inom energifrågorna  - både inom branschen och mellan länder, en om att det behövs krafttag från politiskt håll för att mer plast ska kunna återanvändas eller återvinnas, samt en om att regeringen ska gå från ord till handling med elektrifiering av transportsektorn (en debattartikel som också publicerades i tidningen Proffs). Debattartikeln om det nordiska samarbetet publicerades även i Danmarks och Norges versioner av Altinget på respektive språk.

Det är inte bara om elbehovet som Energiföretagen synts i lokal och regionalmedia. En debatt har också uppstått om branschskolornas vara eller inte vara då regeringen valt att dra in stödet för densamma. I samband med detta har Energiföretagen drivit frågan om den viktiga kursgården i Åsbro – och bland annat skrivit debattinlägg i Nerikes-Allehanda om vikten av fler distributionselektriker på arbetsmarknaden.

En replik från Energiföretagen på en artikel från Comfort zone cirkulerade också i flertalet lokaltidningar. Comfort zone uppmanade till att sluta satsa på fjärrvärmen och istället använda mer el. Ett häpnadsväckande förslag i en tid då vi behöver mer och inte mindre fjärrvärme.

- Vi vill att våra åsikter ska nå igenom mediebruset och därför arbetar vi aktivt med delta i energidebatten från norr till söder, och vi märker att många redaktioner är intresserade av våra frågor. Det är positivt att mediagenomslaget gällande debattartiklar det första kvartalet blivit så stort och det är en del av en medveten strategi. Men allt är inte vunnet för det, utan vi måste fortsätta att driva opinion, inte minst för att öka förståelsen för vad som krävs för Sverige ska lyckas med omställningen till ett fossilfritt samhälle, säger Anna Lejestrand, tf kommunikationschef Energiföretagen.

Läs Energiföretagens debattartiklar här

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Anna Lejestrand

Anna Lejestrand

Enhetschef Kommunikation
Enhet: Kommunikation
Telefon: 08-677 26 91
Mobil: 070-164 44 24
E-post: anna.lejestrand@energiforetagen.se