Elintensiva företag kan ansöka om elkostnadsstöd hos Energimyndigheten

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Energimyndigheten öppnar systemet för ansökningar inom elkostnadsstödet för elintensiva företag. Stödet, som kan sökas mellan 6 mars och 17 april, riktar sig till företag som använder mycket el i sina processer och drabbades hårt av höga elpriser förra året.

Foto: Energimyndigheten

Stödet ska lindra konsekvenserna för företagen och minska risken för att produktionen i svenska företag flyttar utomlands med minskade arbetstillfällen som följd. Det går till företag i hela Sverige som har en elanvändning på minst 0,015 kWh per omsatt krona och därför räknas som elintensiva.

Energimyndigheten skriver i ett pressmeddelande att man förstärkt bemanningen för att kunna hantera stödet på bästa sätt. Vidare skriver man att; för att företaget ska ha rätt till stödet ska de ha genomfört eller planerat åtgärder för att energieffektivisera.

Stödet gäller för perioden oktober–december 2022. Som mest kan stödet uppgå till cirka 20 miljoner kronor per företag eller koncern. För att stödet ska betalas ut ska företagets beräknade stödbelopp uppgå till minst 50 000 kronor.

På energimyndigheten.se finns möjlighet att göra en preliminär beräkning för att se om företaget har rätt till stöd, och i så fall hur mycket. Ansökan görs därefter via Mina sidor på Energimyndigheten.se.

Observera att bra och samlad information om alla elstöd finns på regeringens hemsida Energiskrisen.

Till Energimyndighetens sida med mer information, frågor&svar och verktyg för att beräkna stöd.

Till Energimyndighetens pressmeddelande.

Förordning om elkostnadsstöd, Svensk författningssamling (pdf)