Om elstöd: inrapportering av ändrade uppgifter till Försäkringskassan

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Från och med 20 mars kan elnätsföretag rapportera in ändrade uppgifter på anläggningsidentiteter som tidigare rapporterats in. Rapportera bara in anläggningar där det skett en förändring till Försäkringskassan.

Foto: Mostphotos

Elnätsföretag ska leverera uppgifter om korrekt elkonsument och total elanvändning under perioden oktober 2021 till september 2022 i uttagspunkten som det såg ut den 17 november 2022, enligt 6 § i förordning (2022:1872) om elstöd till konsumenter.

För att rapportera till Försäkringskassan ska samma e-tjänst som tidigare användas, och rapportering ska även ske enligt samma XSD-schema som tidigare.

Exempel på förändringar:

  • Anläggningen har en annan elkonsument än vad som tidigare har rapporterats
  • Den totala elanvändningen är en annan än vad som tidigare har rapporterats
  • Elkonsuments personnummer, namn eller faktureringsadress är en annan än vad som tidigare har rapporterats
  • Elkonsuments personnummer, namn eller faktureringsadress är tillagt eftersom det saknats tidigare

När Försäkringskassan nu öppnar för att kunna korrigera uppgifter kontaktar de elnätsföretagen med information om elkonsumenter där de av olika skäl inte beslutat om eller betalat ut elstöd på grund av saknade eller felaktiga uppgifter. Försäkringskassan återkommer med rapporter till respektive elnätsföretag med information om vilka anläggningar som avses.

Mer information från Försäkringskassan finns här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Elin Krona

Elin Krona

Jurist
Enhet: Medlemsrelationer & juridik
Telefon: 08-677 26 15
E-post: elin.krona@energiforetagen.se