Svenskt näringsliv lyfter vindkraften i ny rapport

Publicerat av: Viktor Nordqvist ·

Energiföretagen välkomnar initiativet från Svenskt Näringsliv att ta fram en heltäckande rapport om vindkraft och vilka frågeställningar som behöver lösas för att utbyggnaden ska kunna fortsätta. Rapporten lyfter bland annat det stora behovet av politiskt ledarskap och fysisk planering.  

- Det är välkommet att en så stor aktör som Svenskt näringsliv tydligt ställer sig bakom behovet av en fortsatt snabb utbyggnad av vindkraften. Detta för att möjliggöra industrins satsningar på elektrifiering och den gröna omställningen med medföljande minskning av koldioxidutsläpp i stor skala, säger Lars Andersson vindkraftexpert hos Energiföretagen.

Energiföretagen delar flertalet av slutsatserna som presenteras i rapporten, bland annat gällande åtgärder för lokal acceptans och behovet av politiskt ledarskap. Ett viktigt första steg är att få till en ersättning till lokalsamhället på en hållbar nivå som är konkurrenskraftig med Sveriges grannländer.  

- Vi pekar ofta på behovet av politiskt ledarskap samt en förbättrad planering för att lyckas med att bygga ut tillräckligt med elproduktion för att möjliggöra elektrifieringen och det är positivt att Svenskt näringsliv delar denna syn och att det lyfts i deras rapport, avslutar Lars Andersson.

Läs svenskt näringslivs rapport här 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Lars Andersson

Lars Andersson

Ansvarig för vindkraft, solenergi och energilager/vätgas
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 25 04
Mobil: 070-111 27 02
E-post: lars.andersson@energiforetagen.se