Tre aktuella workshops om EU:s regelverk för nätanslutning

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

EU-myndigheten ACER välkomnar till tre workshops under april och maj inför revideringen av de europeiska regelverken för anslutning av förbrukare (DCC) och av generatorer (RfG).

I takt med att samhället utvecklas, exempelvis med ett ökande antal småskaliga produktionsanläggningar, energigemenskaper och elbilar, förändras även behoven av elnätets funktioner och tjänster. Därför har ACER – byrån för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet – påbörjat arbetet med att revidera de så kallade nätkoderna för nätanslutning.

ACER bjuder in till tre workshops inom nyckelområden i den kommande revideringen:

  • 17 april om elbilar och laddinfrastruktur, power-to-gas och värmepumpar
  • 10 maj om frekvensstabilitet och elnät
  • 11 maj om lagringsanläggningar

Deltagande kan ske både fysiskt på plats i Ljubljana och digitalt.

Vidare läsning och anmälan via nyhet på Energimarknadsinspektionens webbplats