Låst medlemsnyhet

Bistå Isländskt kraftverk med reservutrustning inför vulkanutbrott

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Låst medlemsnyhet

Medlemsnyheter kan endast läsas av anställda vid ett av våra över 400 medlemsföretag och som har en inloggning. Anställda på partnerföretag eller andra med en inloggning har inte tillgång till låsta medlemsnyheter.

Logga in

Vid ett vulkanutbrott på Island riskerar Svartsengi kraftverk påverkas, inklusive varmvattenproduktionen från kraftverket. I samarbete med Islands avdelning för civilskydd och katastrofhantering planerar anläggnings- och försörjningsoperatörer ett nödvärmesystem för 30 000 invånare på Reykjaneshalvön under vintern. Frivillig snabb hjälp eftersöks.